Switch to: References

Add citations

You must login to add citations.
 1. Zur Herstellung der Intertextualität im Pressediskurs.Kaczmarek Dorota - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 7.
  Złożoność intertekstowości i jej mechanizmów rozpatrywana jest wielopoziomowo. Na poziomie badań literaturoznawczych ujawnia się w kontekście reprezentacji określonych genrów, koncepcji związków i zależności pomiędzy tekstami literackimi. Na poziomie lingwistycznym chodzi w szczególności o badania w ramach lingwistyki tekstu, która postrzega intertekstualność z jednej strony jako immanentną cechę tekstu, jako koncepcję przynależności i warunkowania tekstów określonym rodzajem bądź typem tekstu oraz również jako związek tekstów wchodzących w relacje dyskursywne. Na przykładzie niemieckich tekstów prasowych tematyzujących polskie wybory parlamentarne w 2007r. i prezydenckie (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark