Có thể giúp minh họa truyện bằng tranh của AI không?

Ai Drawings (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tiết trời oi nồng cuối tháng 7. Chờ tắt nắng. Chờ thời tiết mát hơn. Vậy thử xem AI sau suốt vài tháng cãi cọ, có công năng đủ để giúp làm cho việc viết lách (cho xuất bản) được sinh động hơn hay không.

Analytics

Added to PP
2023-07-23

Downloads
76 (#85,647)

6 months
50 (#73,569)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?