Hai người Việt vào top 10.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

VTC News (2022)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Nhóm nghiên cứu Metrics của GS John P.A. Ioannidis thuộc Đại học Stanford (Mỹ) vừa công bố xếp hạng các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022. Bảng xếp hạng được xây dựng trên căn cứ khai thác cơ sở dữ liệu Scopus, chọn ra nhóm các nhà khoa học thuộc top 100 người dẫn đầu, top 10.000 và 100.000 người có bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất (trên tổng số 200.409 nhà khoa học có trong cơ sở dữ liệu). Theo bảng xếp hạng, 158 cá nhân đang công tác tại các đại học của Việt Nam, trong đó 41 người là nhà khoa học Việt.

Analytics

Added to PP
2022-10-14

Downloads
130 (#79,892)

6 months
64 (#62,267)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?