Vertrouwen in de geneeskunde en kunstmatige intelligentie

Podium Voor Bioethiek 3 (28):37-42 (2021)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Kunstmatige intelligentie (AI) en systemen die met machine learning (ML) werken, kunnen veel onderdelen van het medische besluitvormingsproces ondersteunen of vervangen. Ook zouden ze artsen kunnen helpen bij het omgaan met klinische, morele dilemma’s. AI/ML-beslissingen kunnen zo in de plaats komen van professionele beslissingen. We betogen dat dit belangrijke gevolgen heeft voor de relatie tussen een patiënt en de medische professie als instelling, en dat dit onvermijdelijk zal leiden tot uitholling van het institutionele vertrouwen in de geneeskunde.
PhilPapers/Archive ID
FRAVID
Upload history
Archival date: 2022-03-14
View other versions
Added to PP
2022-03-14

Downloads
64 (#61,959)

6 months
54 (#14,269)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?