Reflexion of English morals in the literature of the 19th century (Charles Dickens and his contemporaries)

Filozofia 61 (5):403-423 (2006)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Autor prostredníctvom skúmania literárnych diel Charlesa Dickensa, Williama Makepeaca Thackeryho, George Eliotovej a Thomasa Hardyho vytvára mozaiku viktoriánskej morálky Anglicka 19. storočia. Dospel k záveru, že uvedená doba vôbec nebola taká puritánska, ako si ju zvykneme predstavovať a morálne problémy, ktoré ľudstvo rieši v priebehu svojho vývoja sú vo svojej podstate univerzálne, hoci nie totožné. Líšia sa vo svojich individuálnych podobách, v akých sa s nimi stretávame v jednotlivých obdobiach dejín ľudstva.

Author's Profile

Vasil Gluchman
Comenius University In Bratislava (Doctorate)

Analytics

Added to PP
2014-01-16

Downloads
291 (#29,098)

6 months
15 (#54,256)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?