Dấu chấm lửng của thế hệ trẻ

Forbes (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Cảm giác của sự thành công không thú vị bằng cảm giác của sự thấu hiểu. Thấu hiểu một câu chuyện thì không khó, thấu hiểu một thế hệ, nhất là thế hệ trẻ là không đơn giản. Hãy để tuổi trẻ thuộc về chính tuổi trẻ, dấn thân và quyết định lựa chọn tương lai của chính họ từ những sự trải nghiệm.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2020-03-09

Downloads
304 (#42,006)

6 months
59 (#50,024)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?