Suy ngẫm về chữ nghiên cứu 研究

Kinh Tế Và Dự Báo 56:1-3 (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Chữ nghiên cứu đọc lên hẳn nhiên đã có cảm nhận là âm Hán-Việt. Ngoài ra, do nhận thấy đa phần các ý niệm học thuật cũng như ngôn từ của học giới từ xa xưa đã hay sử dụng những từ có nguồn gốc chữ Hán, nên tôi tò mò tìm hiểu về chữ “nghiên cứu”, để xem nó có hình dạng cấu tạo và chứa đựng ý nghĩa gì.

Analytics

Added to PP
2022-01-01

Downloads
122 (#71,765)

6 months
45 (#65,877)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?