Những người kiến tạo không gian và văn hóa khoa học Phenikaa

Kinh Tế Và Dự Báo (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Bảng xếp hạng Nature Index 2021 của Việt Nam (sử dụng dữ liệu năm 2020, tính từ ngày 1-1-2020 tới 31-12-2020) đã vinh danh trường Đại học Phenikaa ở vị trí dẫn đầu với hai chỉ số Article Count (AC) và Fractional Count (FC) lần lượt là 10 và 6.76.

Analytics

Added to PP
2023-06-24

Downloads
97 (#76,029)

6 months
97 (#21,747)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?