Porphyrius: ISAGOGE / UVOD ( Bosnian translation by Nijaz Ibrulj )

Dijalog 1 (1):1-50 (2008)
  Copy   BIBTEX

Abstract

[1.1.] Budući da je, Hrizarije, za podučavanje o Aristotelovim kategorijama [predikatima], nužno znati šta je rod, šta je razlika a šta vrsta, šta je svojstvenost < podmeta >, a šta opet pripadak [sastojak] < u podmetu >, te kad je umovanje o tîm < izrazima > korisno za postavljanje odredaba [definicija], i u cjelosti za razdjelbu < pojmova > i za dokazivanje , pokušat ću da ti o tîm sačinim sažet, podoban formi uvoda,kratak prikaz učenja [predanja] koje o tîm < izrazima > izrekoše stari < filozofi >, uzdržavajući se od dubljih istraživanja, a prosuđujući, na primjeren način, ona jednostavnija.

Author's Profile

Analytics

Added to PP
2021-12-12

Downloads
158 (#80,624)

6 months
45 (#88,162)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?