35 found
Order:
 1. Truth / Istina (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & John L. Austin - 2019 - Sophos 1 (12):173-187.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Artificial Intelligence and Analytic Pragmatism / Umjetna inteligencija i analitički pragmatizam (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Robert B. Brandom - 2022 - Sophos 1 (15):201-222.
  The text "Artificial Intelligence and Analytic Pragmatism" was translated from the book by Robert B. Brand: Between Saying and Doing: Towards an Analytical Pragmatism. Chapter 3. Oxford University Press. pp. 69 - 92.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Truth and Meaning / Istina i značenje (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Donald Davidson - 1998 - Dijalog 1 (2):79-94.
  The text "Truth and Meaning" is translated here from Donald Davidson's book: Donald Davidson - Inquiries into Truth and Interpretation (Philosophical Essays of Donald Davidson) (1984), pp. 17-37.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. A Unified Theory of Thought, Meaning, and Action / Jedinstvena teorija mišljenja, znacenja i djelovanja (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Donald Davidson - 2022 - Sophos 1 (15):185 - 200.
  The text "A Unified Theory of Thought, Meaning, and Action" is translated here from Donald Davidson's book: Problems of Rationality.Oxford University Press, 2004. pp.151-166.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Rational Animals / Racionalne životinje (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Donald Davidson - forthcoming - Sophos:223-234.
  The essay "Rational Animals" is translated from the book: Donald Davidson: Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford: Clarendon Press 2001, pp. 95-105.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Meaning and Mentalism / Značenje i mentalizam (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Hilary Putnam - 2021 - Sophos 1 (14):193-212.
  Essay “Meaning and Mentalism” is translated from Hilary Putnam’s book: Represen tation and Reality. Chapter 1. Meaning and Mentalism. The MIT Press, 1998. pp.1-18.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Social Ontology: Some basic principles / Društvena ontologija: neki temeljni principi (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & John R. Searle - 2018 - Sophos 1 (11):129-151.
  Translated from: Searle, J. R. 'Social Ontology: some basic principles'. Anthopological Theory, 2006, Vol. 6, issue 1, pp.51-71.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. What is an Institution? / Sta je institucija ? (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & John R. Searle - 2018 - Pregled 1 (2):211-235.
  The article is translated here from John R. Searle : What is an Institution? Journal of Institutional Economics (2005), 1: 1, 1–22 Printed in the United Kingdom, The JOIE Foundation, 2005.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Logical Truth / Logička istina (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Willard Van Orman Quine - 2018 - Sophos 1 (11):115-128.
  Translated from: W.V.O.Quine, W. H. O. (1986): Philosophy of Logic. Second Edition. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England, 47-61.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Semantics for Natural Languages / Semantika za prirodne jezike (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Donald Davidson - 1997 - Odjek 1 (1-3):71-73.
  The essay "Semantics for Natural Languages" is here translated from a collection of Davidson's essays published under the title "Inquiries into Truth and Interpretation", Claredon Press, Oxford 1984.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Seeing Through Language / Viđenje kroz jezik ( Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Donald Davidson - 2019 - Sophos 1 (12):217-230.
  The text is translated from the book by D. Davidson: Truth, Language, and History. Oxford University press, 2005.pp. 127-141.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Notes on the Theory of Reference / Bilješke o teoriji referencije (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Willard Van Orman Quine - 2019 - Sophos 1 (12):189-195.
  The text is translated from W.V.O.Quine: From a Logical Point of View. Harvard University Press. Second Edition, 1980. pp. 130-139.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Things and their Place in Theories / Stvari i njihovo mjesto u teorijama ( Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Willard Van Orman Quine - 2019 - Sophos 1 (12):197-216.
  The text is translated from the book W.V.O.Quine: Theories and Things. Second printing, 1982. pp. 1-24.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. A Completness Theorem in Modal Logic / Teorem kompletnosti u modalnoj logici (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Saul A. Kripke - 2021 - Sophos 1 (14):213-232.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Der Gedanke.Eine logische Untersuchung / Misao. Jedno logičko istraživanje (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Gottlob Frege - 1987 - Dijalog 1 (1-2):33-49.
  Frege's essay "Der Gedanke.Eine logische Untersuchung" was first published in the Beitrage zur Philosophie des Deutschen Idealismus for 1918-1919 and is one of three related logical studies published as a complete work by Gunther Patzig entitled Logische Untersuchungen in Gottingen, 1966 .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16. The Adjustment Of Identity: Inquiries into Logic and Semantics of an Uncertain World.Nijaz Ibrulj - 2012 - Studia Humana 1 (3/4):17-31.
  In this article I present some characteristics of logics and semantics of an uncertain world. I confront two-valued and fuzzy logic. I use Kafka’s novel Process as an example, which is designed as an uncertain context with words which are rigid designators without rigid meaning. That produces an uncertain world of logical and semantical relations. In presentation of problems I introduce basic concepts of Frege’s, Wittgenstein’s, Tarsky’s, Searle’s, Quine’s and Davidson’s philosophy of language. I differ the logical and semantical identification (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Usklađivanje identiteta: Istraživanja o logici i semantici nepreciznog svijeta.Nijaz Ibrulj - 2005 - Prolegomena 4 (1):29-48.
  In this article I present some characteristics of logics and semantics of an uncertain world. I confront two-valued and fuzzy logic. I use Kafka’s novel Process as an example, which is designed as an uncertain context with words which are rigid designators without rigid meaning. That produces an uncertain world of logical and semantical relations. In presentation of problems I introduce basic concepts of Frege’s, Wittgenstein’s, Tarsky’s, Searle’s, Quine’s and Davidson’s philosophy of language. I differ the logical and semantical identification (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. FILOZOFIJA LOGIKE.Nijaz Ibrulj - 1999 - Sarajevo: Sarajevo Publishing.
  Aktivnost integracije i distribucije prožima cjelokupni čovjekov jezik, mišljenje i djelovanje; njegov praktični i teorijski um, uz pomoć malog broja operacija (konjunkcija, negacija, kvantifikacija) koje čine logičke konstante, sabire i razdjeljuje varijabilne elemente jezika, svijeta i mišljenja u beskonačne konačnosti (skupovi, klase, relacije, atributi) u kojima se koreliraju realne stimulacije i virtualne simulacije, čijom se konstrukcijom, rekonstrukcijom i dekonstrukcijom formiraju i transformiraju "dobro uređene formule" jezičko-gramatičkih i mentalno-psiholoških struktura koje se u svijetu saznanja imenuju pojmom svijeta, pojmom jezika, pojmom duha. (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 19. STOLJEĆE REARANŽIRANJA. ESEJI O IDENTITETU, ZNANJU I DRUŠTVU.Nijaz Ibrulj - 2005 - Sarajevo: Filozofsko društvo Theoria.
  Eseji su nastali u 2003. i 2004. godini kao dio realizacije mojih istraživanja holizma identiteta i socijalne triangulacije (identitet - znanje - društvena ontologija) tokom rada na istraživačkim projektima Znanstveno-raziskovalneg središča Republike Slovenije, Koper. Istovremeno je rad na projektima u Sarajevu, u sklopu međunarodnih i domaćih aktivnosti koje je organiziralo Filozofsko društvo "Theoria ", bio poticajan za promišljanje nekih značajnih pitanja koja se odnose na rearanžiranje ambijenta životnog svijeta modernog čovjeka.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 20. Implicitness of Logos and Explicitness of Logics in Ancient Philosophy.Nijaz Ibrulj - 2022 - The Logical Foresight 2 (1):1-24.
  We consider semantic and syntactic transformations of the concept of "the logical" in the ancient philosophy in the form of crypto-logos, para-logismos, dia-logos, and syl-logismos. We interpret Heraclitus' concept of Logos as a cryptologos through which intuitive insight (epístasthai gnóomen) reveals hidden or implicit harmony (harmoníe aphanés) in nature (phýsis) as a conceptual unity of ontic opposites (tà enantía). In Pramenides' paraconsistent concept of the identity of Being and thought, we point to para-logical hypotheses about the One that are carried (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Bosnia Porphyriana: An Outline of the Development of Logic in Bosnia and Herzegovina.Nijaz Ibrulj - 2012 - In Schumann Andrew (ed.), Logic in Central and Eastern Europe: History, Science, and Discourse. New York, Toronto, Plymouth: University Press of America, Inc.. pp. 73-114.
  The text is a drought outlining the development of logic in Bosnia and Herzegovina through several periods of history: period of Ottoman occupation and administration of the Empire, period of Austro-Hungarian occupation and administration of the Monarchy, period of Communist regime and administration of the Socialist Republic and period from the aftermath of the aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina to this day (the Dayton Bosnia and Herzegovina) and administration of the International Community. For each of the aforementioned (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Logical Identity: A Holistic Approach.Nijaz Ibrulj - 2021 - The Logical Foresight 1 (1):109-128.
  It is my intention in this article to present some consequences of Quine’s thesis on the dependence of ontology on ideology (Quine, 1980), seeking an argument for my own thesis on the dependence (theoretical) existence of entities on identity type or ontology dependence on logic and language.If Quine's thesis is correct, then we can expand the resolution of this conclusion and say that ontology depends on the identity or on identification of the "identity criteria for conceptual schemes" (Davidson, 2001) which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Društvo jedne dimenzije.Nijaz Ibrulj - 2005 - Pregled 1 (1/2):87-106.
  Društvo zasnovano na znanju je ekspertno društvo koje za svoje funkcioniranje koristi računarsku tehnologiju, znanje dizajniranja sistema za rješavanje problema organiziranjem struktura sektora društvene ontologije po uzoru na formalizirane sisteme koji se grade iz relacionih blokova podataka i algoritama ili ustanovljenih procedura komponiranja ovih blokova. Prihvatanje ovih metoda upravljanja društvom je osnova društvenog inženjeringa, a tehnokratska kompetentnost kojom se označava sposobnost pojedinaca i grupa da dizajniraju funkcije društva zasnovanog na znanju upravljanja postala je ideologija modernih društava. U cijeloj Evropi, a (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 24.  75
  Stoljeće rearanžiranja: nanoznanost i globalno društvo.Nijaz Ibrulj - 2004 - Pregled 1 (3/4):55-70.
  Esej "Stoljeće rearanžiranja: nanoznanost i globalno društvo", dovodi u vezu modernu znanost (nanoznanost) i moderno društvo (globalno društvo) kroz odnos nanotehnologizacije i globalizacije kao najvažnijih procesa jedne mreže fenomena koji se dotiču na području tehničkih i društvenih znanosti. Autor karakterizira 21. stoljeće kao stoljeće rearanžiranja u kojem znanost i filozofija funkcioniraju sa zajedničke osnove koja je holistička i pragmatička. Komparacijom novih tehničkih metoda u znanostima o materijalima i novih procesa u društvenoj ontologiji autor stavlja u odnos dva pristupa i dvije (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25. Some Characteristics of the Referential and Inferential Predication in Classical Logic.Nijaz Ibrulj - 2021 - The Logical Foresight 1 (1):1-27.
  In the article we consider the relationship of traditional provisions of basic logical concepts and confront them with new and modern approaches to the same concepts. Logic is characterized in different ways when it is associated with syllogistics (referential – semantical model of logic) or with symbolic logic (inferential – syntactical model of logic). This is not only a difference in the logical calculation of (1) concepts, (2) statements, and (3) predicates, but this difference also appears in the treatment of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. New Remarks on the Concept in Logical Use.Nijaz Ibrulj - 2021 - The Logical Foresight 1 (1):72-85.
  The main thesis of this paper is directed against the traditional (cognitivetheoretical) definition of the concept which claims that the concept is the '' thought about the essence of the object being thought'', i.e. that it is “a set of essential features or essential characteristics of an object''. But the '' set of essential features or essential characteristics of an object of thought'' is a '' content’’ of the thought. The thought about the essence of an object is definition and (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Porphyrius: ISAGOGE / UVOD ( Bosnian translation by Nijaz Ibrulj ).Nijaz Ibrulj - 2008 - Dijalog 1 (1):1-50.
  [1.1.] Budući da je, Hrizarije, za podučavanje o Aristotelovim kategorijama [predikatima], nužno znati šta je rod, šta je razlika a šta vrsta, šta je svojstvenost < podmeta >, a šta opet pripadak [sastojak] < u podmetu >, te kad je umovanje o tîm < izrazima > korisno za postavljanje odredaba [definicija], i u cjelosti za razdjelbu < pojmova > i za dokazivanje , pokušat ću da ti o tîm sačinim sažet, podoban formi uvoda,kratak prikaz učenja [predanja] koje o tîm < (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Prepričanje v umno prakso, epistemsko družbenost in epistemsko kulturo.Nijaz Ibrulj - 2019 - In Olga Markič & Maja Malec (eds.), Filozofska pot Andreja Uleta. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultet v Ljubljani. pp. 239-251.
  V besedilu, ki je posvečeno slovenskemu filozofu in logiku, univerzitetnemu profesorju in piscu znanstvenih del Andreju Uletu, izkazujem spoštovanje ob njegovem visokem jubileju in priznanje za njegov ogromni prispevek h komunikacijski skupnosti filozofov in znanstvenikov v evropskem okolju ter za uspešno dolgoletno sodelovanje pri razvoju filozofske in znanstvene misli v Bosni in Hercegovini. Na eni strani navajam ključna vprašanja sodobne filozofije in logike, sodobne družbe in tehnologije, ki so zaznamovala delo Andreja Uleta, po drugi pa v članek umeščam sekvence iz (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Language and Social Reality / Jezik i društvena stvarnost (Bosnian translation by Nijaz Ibrulj).Nijaz Ibrulj & Searle R. John - 2019 - Život 1 (1-2):20-30.
  The text “Language and Social Reality” is translated here from the work of John R. Searle: The Construction of Social Reality (The Free Press: New York, 1995. Chapter 3: Language and Social Reality. pp. 59–78.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Raconalna konstrukcija svijeta iz ontologije znaka.Nijaz Ibrulj - 2005 - Dijalog 1 (1/2):155-172.
  U ovom tekstu želim reüi nešto više o povezanosti ovih kognitivnih aspekata znanja i razumijevanja sa načinom na koji se tretira struktura objekta znanja u konstituiranju znanja i razumijevanja, odnosno identifikacije egzo-sistema i njihove endo-reprezentacije, unutar tri tipa racionalne konstrukcije: u klasičnom / ontološkom, u analitičkom / semantičkom i sistemskom / računarskom tipu identifikacije i reprezentacije.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Heteroglossa: možnost filozofije religije.Nijaz Ibrulj - 1998 - Phainomena 7 (23/24):217-222.
  Prepoved heteroglosse, ki jo je v imenu oblikovanja nekakšne komunikacijske skupnosti prvi izpeljal sam Pavel iz Tarza, tj. prepoved samoizgrajevanja, prepoved osebnega pristopa k ontološkemu misteriju, večkratno nakazuje strah pred tranzitivnostjo misterija. S tem je tudi prvič v zgodovini prišel na dan strah institucije pred posameznikom. Taisti strah se je pozneje ohranjal stoletja: naj v Poeziji molči tisti, ki govori s simboli; naj v Umetnosti molči simbolična umetnost; naj v Filozofiji molči tisti, ki misli nemisljivo, ki izreka neizrekljivo. To implicira, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Phenomenology of Anomaluos Causality.Nijaz Ibrulj - 2017 - In Ivo Komšić (ed.), The Theory of Social Pulsation. Peter Lang Publishing, Inc.,. pp. 89-136.
  The conceptual framework that emerged in relation to Komsic’s theory of social pulsations is composed of notions we will deem convenient in the reception of this theory: the anomalous character of social causation, implicit normative inferentialism, projective semantics of social relations, projective sociology, projective social phenomenology, inferential explication of social relations, social inferentialism, and many others. This conceptual framework is part of a “partial doctrine” itself, or a counter-factual position within sociological theory that could legitimately be called projective sociology, or (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Analitička filozofija_izabrani tekstovi.Nijaz Ibrulj - 2022 - Sarajevo: Academia Analitica.
  Analytical philosophy is ruled by the alliance of logic, linguistics and mathematics since its beginnings in the syllogistic calculus of terms and premises in Aristotle's Analytica protera, in the theories of medieval logic that dealt with what are Proprietatis Terminorum (significatio, suppositio, appellatio), in the theological apologetics of argumentation with the combinatorics of symbols by Raymundus Llullus in the work Ars Magna, Generalis et Ultima (1305-08), in what is presented as Theologia Combinata (cf. Tomus II.p.251) in Ars Magna Sciendi sive (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Essays on the Logical.Nijaz Ibrulj - 2022 - Sarajevo: Academia Analitica.
  Already in ancient philosophy, there was a transition from the implicit and hidden action of the Logical ( lógos) in nature ( phýsis) to the scientific and explicit expression of the logical structures of thought, action, the world and language. Heraclitus' heno-logic with Logos as hidden implicit principle of homologization of opposites ( tà enantía) in nature differs from Parmenides' paraconsistent logic developed in a hypothetical hemidyalectics given in the formula ''All is One'' ( hén pánta eînai). Plato's concept of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. KOMENTARI. RECENZIJE. KRITIKE.Nijaz Ibrulj - 2021 - Sarajevo: Academia Analitica - Society for Development of Logic and Analytic Philosophy in Bosnia and Herzegovina.
  Anyway, whether it's comments, reviews or critical reviews, texts of this kind they need to show how they are in some work, in someone else's opinion, in one's utterances, hold together meaning, significance and reference, and in what way they construct some kind of record, whether it is about consistency, coherence or correspondence, for some type of true value. Vincent van Gogh wrote “I exaggerate, sometimes I make changes to the subject, but still I do not invent the whole picture; (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark