Moderately Pluralistic Methodology

Roczniki Filozoficzne 60 (4):233-247 (2012)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
The paper outlines and discusses the major tenets of moderately pluralistic methodology. The latter is juxtaposed to J. Życiński’s principle of natural interdisciplinarity. It instantiates scientific pluralism as a domain-specific agenda for research. The symbolic and causal understanding are integrated in this methodological conception by means of a specific kind of counterfactual reasoning, which is coined the delimiting counterfactual. It makes the moderately pluralistic methodology applicable to non-experimental research. Streszczenie Tytuł: “Umiarkowanie pluralistyczna metodologia” Artykuł prezentuje i omawia zasadnicze założenia koncepcji umiarkowanie pluralistycznej metodologii. Ta ostatnia jest zbieżna z J. Życińskiego zasadą naturalności interdyscyplinarnej. Reprezenuje ona szeroko rozumiany nurt pluralizmu naukowego w zakresie sposobu prowadzenia badań w danej dziedzinie. W tej koncepcji połączone są dwa poziomy rozumienia symboliczny i przyczynowy za pomocą swoistego rodzaju wnioskowań kontrfaktycznych, określonych tu jako rozgraniczających wnioskowań kontrfaktycznych. Dzięki nim umiarkowanie pluralistyczna metodologia ma zastosowanie do badań nieeksperymentalnych. Słowa kluczowe: pluralizm naukowy, Józef Życiński, Rudolf Carnap, wnioskowanie kontrfaktyczne
ISBN(s)
0035-7685
PhilPapers/Archive ID
KAWMPM
Upload history
Archival date: 2014-07-12
View other versions
Added to PP index
2013-12-13

Total views
170 ( #34,673 of 64,182 )

Recent downloads (6 months)
9 ( #50,092 of 64,182 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.