Bariery i perspektywy integracji miȩdzypokoleniowej we współczesnej Polsce

In Dorota Kałuża & Piotr Szukalski (eds.), Jakość Życia Seniorów W Xxi Wieku Z Perspektywy Polityki Społecznej. Wydawnictwo Biblioteka. pp. 92--107 (2010)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Civic non-participation in public life is one of the most important problems in contemporary Poland. This phenomenon makes all generations equal and it requires breaking of the barriers in intergenerational integration. Presented study shows that the aspiration for coherence and stability of the system may be based on the taking advantage by using benefits of age difference in society. Article indicates dimensions and levels in seeking quality solutions for the integration in conditions of shaping social dispersion space order. It also contains types of different approaches to the integration barriers related with process of aging society and discrimination based on age phenomenon. ** Obywatelskie nieuczestnictwo w życiu publicznym należy do najważniejszych problemów współczesnej Polski. Zjawisko to czyni wszystkie pokolenia równymi a przeciwstawienie się mu wymaga przełamania barier integracji międzypokoleniowej. Niniejsze opracowanie wskazuje, iż dążenie do spójności i stabilności systemu może opierać się na wykorzystaniu korzyści z różnicy wieku członków społeczeństwa. Wskazane zostały wymiary i poziomy poszukiwania rozwiązań jakościowych na rzecz integracji w warunkach kształtowania się w przestrzeni społecznej ładu rozproszonego oraz typy barier integracji międzypokoleniowej związane z procesem starzenia się społeczeństw i zjawiskiem dyskryminacji ze względu na wiek.
Keywords
Categories
(categorize this paper)
ISBN(s)
978-83-62378-08-1
PhilPapers/Archive ID
KLIBIP
Upload history
Archival date: 2018-03-06
View other versions
Added to PP index
2016-02-08

Total views
310 ( #21,583 of 64,082 )

Recent downloads (6 months)
11 ( #45,728 of 64,082 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.