Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej

Zarz¸Adzanie Publiczne 2:41--53 (2015)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Starzenie siȩ społeczeństw stanowi wyzwanie, które wymaga opracowywania i wdrażania horyzontalnej polityki społecznej. Polityka ta powinna uwzglȩdniać zróżnicowanie osób starszych oraz odmienność działań skierowanych do osób starszych i na wizerunek starości. Złożoność negatywnych konsekwencji starzenia siȩ sprawia, iż kluczowe jest zwiȩkszenie współpracy podmiotów publicznych, komercyjnych, pozarz¸adowych i nieformalnych na wszystkich poziomach organizacji polityki społecznej. Opracowanie ma na celu przybliżenie modeli wielosektorowej polityki społecznej oraz podkreślenie możliwości integracji usług społecznych. Artykuł wskazuje na szanse i zagrożenia dla integracji usług ze szczególnym uwzglȩdnieniem zagadnień srebrnej gospodarki, wykluczenia cyfrowego i robotycznego. W podsumowaniu wskazano na możliwości rozwoju innowacji społecznych oraz kierunki dalszych badań. ** Ageing is a challenge that requires development and implementation of the horizontal social policy. This policy should take into account diversity of older adults and division of interventions aimed at this population and on the image of old age. Complexity of the negative consequences of ageing shows that there is a need to enhance cooperation between the public sector, the commercial sector, the NGO sector, and the informal sector at all levels of social policy social policy. The article discusses models of the multisectoral social policy and possibilities of integrating social services. Conclusions include directions for further research and social innovation.
Categories
(categorize this paper)
PhilPapers/Archive ID
KLIMWP-2
Revision history
Archival date: 2018-03-06
View upload history
References found in this work BETA
Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki.Andrzej Klimczuk - 2011 - In Marek Grzybowski (ed.), Transfer Wiedzy W Ekonomii I Zarządzaniu. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej W Gdyni. pp. 57--75.

Add more references

Citations of this work BETA

No citations found.

Add more citations

Added to PP index
2018-02-16

Total views
60 ( #39,208 of 48,843 )

Recent downloads (6 months)
26 ( #26,321 of 48,843 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks to external links.