W kreatywnym chaosie. O zróżnicowaniu starości na przykładzie prac społeczności deviantART.com

In Honorata Jakubowska, Alicja Raciniewska & Łukasz Rogowski (eds.), Patrz¸Ac Na Starość. Uam. pp. 165--211 (2009)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Internet increasingly serves not only to communication between it’s users. The emergence of Web 2.0 platforms which are peculiar to publication of various content allowed to release of activity and commitment of millions of people worldwide. Study contains sociological analysis of already existing visual materials dealing with old age, which were made by users of the deviantART.com. It’s one of the longest established online community bringing together artists from around the world. Article draws attention to the multiplicity of contemporary forms of presentation of old age and difficulties and methodological guidelines related to the study of resources from new media. ** Sieć internet coraz czȩściej służy nie tylko komunikacji miȩdzy jej użytkownikami. Pojawienie siȩ serwisów Web 2.0 stanowi¸a}cych swoiste platformy do publikacji najrozmaitszych treści pozwoliło na uwolnienie pokładów aktywności i zaangażowania milionów ludzi na świecie. Praca traktuje o próbie socjologicznej analizy wizualnych materiałów zastanych traktuj¸a}cych o starości, które zostały udostȩpnione publicznie przez osoby korzystaj¸a}ce z witryny deviantART.com. Jest to jedna z najdłużej funkcjonuj¸a}cych społeczności internetowych zrzeszaj¸acych artystów z całego świata. Artykuł zwraca uwagȩ na wielość współczesnych form prezentacji starości oraz trudności i wskazówki metodologiczne zwi¸azane z badaniem zasobów nowych mediów.
Categories
(categorize this paper)
ISBN(s)
9788323220404
PhilPapers/Archive ID
KLIWKC
Upload history
Archival date: 2018-03-06
View other versions
Added to PP index
2018-02-16

Total views
59 ( #54,018 of 64,082 )

Recent downloads (6 months)
12 ( #43,849 of 64,082 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.