Heinricha Rickerta krytyka teoretycznego intuicjonizmu

Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):299-306 (2013)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Przedmiotem rozważań jest teoriopoznawczy intuicjonizm, uznający intuicję za podstawę poznania i wiedzy. W artykule przeanalizowane zostały argumenty krytyczne wysuwane przez Heinricha Rickerta w ostatniej fazie jego działalności filozoficznej. Głównym adresatem krytyki Rickerta jest aletejologiczna koncepcja prawdy i poznania Martina Heideggera. Podstawowym motywem krytyki Rickerta jest odrzucenie teorio-odbiciowego modelu poznania, zakładanego przez intuicjonizm.

Author's Profile

Tomasz Kubalica
University of Silesia In Katowice

Analytics

Added to PP
2013-07-11

Downloads
156 (#78,967)

6 months
34 (#90,717)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?