Świadomość jako relacja w ujęciu Paula Natorpa

Studia Philosophica Wratislaviensia (4):23-36 (2011)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Przedmiotem artykułu jest krytyczna analiza teorii świadomości rozumianej jako dwuczłonowa relacja asymetryczna. Koncepcja taka została sformułowana przez Paula Natorpa w Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. Według tej teorii świadomość nie jest ani aktem, ani czynnością, ani stanem, lecz czystym stosunkiem podmiotu do przedmiotu. Świadomość jako relacja różnicująca jest w tym ujęciu relacją asymetryczną, to znaczy, że nie można podmiotu ująć jako przedmiotu i odwrotnie, czyli tylko przedmiot może być uświadomiony przez podmiot.

Author's Profile

Tomasz Kubalica
University of Silesia In Katowice

Analytics

Added to PP
2013-03-15

Downloads
176 (#60,981)

6 months
37 (#73,963)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?