Niềm vui cuối tuần với LSE Impact

EASE SciComm 2020 (2):1-4 (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Giống như người trồng cây, người làm nghiên cứu cố gắng gieo trồng, chăm sóc. Rõ ràng, thái độ và sự chuẩn bị góp phần quan trọng nuôi dưỡng nỗ lực. Nhưng hoa thơm trái đẹp thì còn phải chờ mong thời tiết hòa thuận nữa.

Analytics

Added to PP
2020-02-22

Downloads
228 (#52,248)

6 months
42 (#68,269)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?