Độc thoại nội tâm và hiện tượng ‘Anendophasia’: Liệu có sự liên hệ với tự nhiên và tiến hóa?

Kinh Tế Và Dự Báo (2024)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Để hiểu rõ về chứng anendophasia và độc thoại nội tâm, chúng ta cần khám phá cách mà các quá trình nhận thức của con người tương tác với tự nhiên và có khả năng tiến hóa để giúp họ thích ứng với các tình huống khác nhau.

Author's Profile

Minh-Hoang Nguyen
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2024-03-05

Downloads
62 (#94,371)

6 months
62 (#82,273)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?