O specyfice pracy tłumacza antycznej literatury filozoficznej (Some remarks on the translation of the texts of ancient philosophy)

Studia Antyczne I Mediewistyczne 14 (49):13-19 (2016)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Studium poświęcone jest specyfice warsztatu tłumacza antycznych tekstów filozoficznych. Wszelką pracę translatorską, o ile ma ona na celu rekonstrukcję kontekstu językowego i historycznego, muszą poprzedzać zrozumienie i interpretacja tekstu. W celu rekonstrukcji kontekstu niezbędne jest odniesienie tekstu do prowadzonych ówcześnie dyskusji filozoficznych, odtworzenie siatki pojęciowej oraz wskazanie zapożyczeń oraz odesłań do innych tekstów. Realizacja tych zadań napotyka w przypadku prac z zakresu filozofii starożytnej na wiele przeszkód wynikających z wielowiekowej ewolucji języka greckiego, mglistości terminu ‘filozofia’, zaginięcia większości dzieł filozoficznych, zróżnicowania terminologii filozoficznej poszczególnych filozofów czy nurtów, a także przenikania się wzajemnego tekstów. The paper is concerned with the characteristic of the translation of ancient philosophical texts. The work of the translation of a philosophical writing, as long as its goal is to reconstruct the philosophical context, must be preceded by understanding and interpretation of that text. In order to achieve this goal it is necessary to refer the writing to the ongoing philosophical discussions of that time, as well as to restore the conceptual grid and indicate the borrowings and references to other works. In the case of writings in the field of ancient philosophy these tasks encounter a lot of obstacles resulting from the evolution of Greek, from ambiguity of the term 'philosophy', from the loss of the most of the philosophical works, from the diversity of philosophical terminology, as well as from the intertextuality of the ancient philosophical literature.
PhilPapers/Archive ID
NEROSP
Upload history
Archival date: 2017-05-10
View other versions
Added to PP index
2017-05-10

Total views
98 ( #34,012 of 51,428 )

Recent downloads (6 months)
12 ( #36,861 of 51,428 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.