Niềm đam mê nghiên cứu khoa học của “hai anh em nhà họ Hồ”

Dân Trí 2018 (7):1-5 (2018)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Hồ Mạnh Tùng và Hồ Mạnh Toàn đều là các nhà nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực khoa học xã hội ở độ tuổi dưới 30. Mặc dù mới tham gia nghiên cứu khoa học chưa lâu, nhưng 2 anh em nhà họ Hồ đã có thành tích khoa học ấn tượng.
PhilPapers/Archive ID
NGUNAM
Upload history
First archival date: 2020-01-22
Latest version: 2 (2022-06-09)
View other versions
Added to PP
2020-01-22

Downloads
150 (#44,357)

6 months
16 (#47,765)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?