View topic on PhilPapers for more information
Related categories

303 found
Order:
More results on PhilPapers
1 — 50 / 303
 1. added 2020-06-03
  Słów kilka o potencjalnej przydatności indyjskich rozwiązań politycznych dla demokratyzacji państw Afryki Subsaharyjskiej.Krzysztof Trzcinski - 2014 - In Current Research in African Studies: Papers in Honour of Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski. Warsaw: pp. 355-366.
  Demokratyzacja, rozumiana jako proces zmierzający do przekształcenia rządów autorytarnych w ustrój demokratyczny, przebiega od początku lat 90. XX wieku w państwach Afryki Subsaharyjskiej w sposób niezwykle skomplikowany, a niekiedy wręcz dramatyczny. Źródła problemów procesu demokratyzacji w Afryce Subsaharyjskiej mogą przynajmniej po części leżeć w niewłaściwej organizacji politycznej wieloetnicznych społeczeństw państw afrykańskich. Organizacja ta zwykle nie zapewnia reprezentantom części grup etnicznych udziału w podejmowaniu decyzji politycznych, zwłaszcza na szczeblu władzy centralnej, i w konsekwencji często nie daje tym grupom możliwości obrony swoich (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. added 2020-05-30
  I correlati simbolici tra il libro di Giobbe e i suoi antecedenti mesopotamici, con particolare riferimento al Lūdlul Bēl Nēmeqi (Il giusto sofferente).Donato Santarcangelo - manuscript
  La citazione di Rilke pare ben delineare gli ambiti “abissali” del rapporto di noi tutti con “Dio”, di “Dio” con l'abisso di se stesso, come Jung (ma non solo) ritiene, e in definitiva di noi stessi con noi stessi (Jung: ”L'uomo moderno deve perciò trovare altrove, nel suo profondo, le sorgenti della propria vita spirituale, e per trovarle deve individualmente lottare contro il male, confrontarsi con l'Ombra, integrare il demonio”). Il libro di Giobbe appare configurarsi come lo sforzo ultimo di (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. added 2020-05-28
  Глобальні та регіональні аспекти розвитку туризму та гостинності.Sergii Sardak, В.М Торяник & В.В Джинджоян - 2020 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000:
  Опубліковано результати наукових досліджень, викладені на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Глобальні та регіональні аспекти розвитку туризму та гостинності» 22.05.2020 р. Тези доповідей друкуються методом прямого відтворення тексту, представленого авторами, які несуть повну відповідальність за його форму і зміст. Узагальнено дослідження стану розвитку світової індустрії туризму та гостинності й визначено форми адаптації економічних суб’єктів України до міжнародних тенденцій. Учасники конференції звернули свою увагу на такі аспекти, як: глобальні імперативи розвитку туризму та гостинності; стан і тенденції розвитку туризму та гостинності у країнах світу; (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. added 2020-05-26
  Origins of Armed Separatism in Southern Senegal.Krzysztof Trzcinski - 2005 - Africana Bulletin 53:169-208.
  In the history of statehood, separatism is a natural phenomenon rather than something unusual. Separatism is mostly perceived as a group’s seeking to separate one part of the territory of a given country from the rest in order to create a new state organism (secessionism) or to unify within one country lands inhabited by people that form a single ethnocultural community (irredentism). Sometimes the idea of separatism serves as a negotiating strategy for a regional group to get from the state (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5. added 2020-05-26
  L’anatomie de la désagrégation de l’État - le cas des Comores.Krzysztof Trzcinski - 2004 - Africana Bulletin 52:131-153.
  Dans les années 1997–2002, les Comores, un des plus petits et un des plus jeunes pays d’Afrique, ont été la scène d’un processus de la désagrégation de l’État, qui consistait non seulement en la désintégration effective du pouvoir central dans une partie considérable du territoire de l’archipel, mais également en la sécession des deux îles et l’émergence sur l’une d’elles d’un quasi-État qui, suite au concours de nombreuses circonstances, parvint à mener une existence autonome durant une période de cinq ans. (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 6. added 2020-05-25
  Wymóg uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów (poparcia) w wyborach prezydenckich.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Athenaeum 49:113-137.
  Głównym celem tego artykułu jest wyjaśnienie, na czym polega specyfika instytucji wymogu uzyskania terytorialnego rozłożenia głosów w wyborach prezydenckich, który funkcjonuje w trzech wieloetnicznych państwach (Nigerii od 1979 r., Kenii od 1992 r. i Indonezji od 2001 r.) oraz określenie panujących w tych państwach warunków politycznych, które przyczyniły się do jej wprowadzenia i trwania. W końcowej części artykułu, dzięki porównaniu trzech kazusów, zostały wskazane szczegółowe różnice występujące obecnie między nimi. W artykule zostały również zaprezentowane wnioski dotyczące dotychczasowych doświadczeń związanych z (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 7. added 2020-05-25
  Centrypetalizm - integrujący system polityczny dla państw wieloetnicznych. Zarys teorii empirycznej.Krzysztof Trzcinski - 2015 - Studia Polityczne 39 (3):183-213.
  Artykuł traktuje o systemie politycznym typu power-sharing, który określany jest mianem centrypetalizmu (ang. centripetalism). System centrypetalny ukształtowany został w dwóch ważnych – zwłaszcza ze względu na dużą liczbę ludności, wielkość gospodarek oraz posiadane zasoby surowców energetycznych – państwach wieloetnicznych: Nigerii i Indonezji. Państwa te mają prezydencki system rządów. Centrypetalizm dopuszcza do udziału we władzy reprezentantów elit politycznych różnych grup etnicznych, stymulując ich do pojednania, współpracy i integracji politycznej w poprzek podziałów etnicznych. W ten sposób ma osłabiać znaczenie tych podziałów w (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. added 2020-05-22
  Consequences of Urban Migration of Adult Children for the Elderly Left-Behind in Rural Vietnam.Thi Thu Hien Nguyen - 2019 - Dissertation, Curtin University
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. added 2020-05-20
  Hybrid Power-Sharing in Indonesia.Krzysztof Trzcinski - 2017 - Polish Political Science Yearbook 46 (1):168–185.
  The aim of this study is to demonstrate the validity of the thesis that in Indonesia one can find institutions that characterize two power-sharing models which are considered opposites of one another in political theory – centripetalism and consociationalism. In consequence, the Indonesian power-sharing system should be viewed as a hybrid, or mixed, system, and not a typically centripetal system as is usually the case in the literature. At the beginning of this article, a short analysis of Indonesia’s political situation (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 10. added 2020-05-20
  How Theoretically Opposite Models of Interethnic Power-Sharing Can Complement Each Other and Contribute to Political Stabilization: The Case of Nigeria.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Politeja 42 (3):53-73.
  The aim of this article is to demonstrate the thesis that the stabilization of Nigeria’s complicated political situation is furthered by the functioning in that country of institutions based on two models of interethnic power-sharing – consociationalism and centripetalism – and that the two are to some extent complementary in Nigerian practice, despite the fact that political theory sees the two as opposites of each other. The article begins with a short analysis of the political situation in Nigeria. This is (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 11. added 2020-05-16
  Źródła separatyzmu w Afryce na południe od Sahary. Studium jednego przypadku.Krzysztof Trzcinski - 2006 - In Dylematy państwowości. Warszawa: pp. 95-131.
  Afryka postkolonialna była, jest i będzie targana konfliktami o naturze separatystycznej. Najsłynniejsze już próby secesji w Afryce to przypadki Katangi (w latach 1960–1963) oraz Biafry (w latach 1967–1970). Wojna w Erytrei (w latach 1961–1991) to jedyny jak dotąd afrykański konflikt separatystyczny, który skończył się ustanowieniem nowego państwa (1993 rok). Charakter separatystyczny mają również dwa krwawe konflikty w Sudanie Południowym (w latach 1961–1972 i 1983–2005). Od 1975 roku aż do dzisiaj Etiopia zmaga się ze zbrojnym separatyzmem w Ogadenie. Irredentystyczna idea budowy (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12. added 2020-05-15
  The Consociational Addition to Indonesia’s Centripetalism as a Tactic of the Central Authorities: The Case of Papua.Krzysztof Trzcinski - 2016 - Hemispheres 31 (4):5-20.
  In 2001 the Indonesian government agreed to the introduction in the Indonesian Papua of regional, consociational elements of power-sharing, despite the fact that the dominant model of this system in Indonesia is centripetalism. The so-called special autonomy for the Indonesian Papua has never been fully implemented, however. The article seeks to test the thesis that the Indonesian authorities' institution of consociational arrangements for Papua, and their subsequent failure to fully implement those arrangements, were, in fact, tactical moves serving to reduce (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 13. added 2020-05-14
  The Centripetal Spatial Vote Distribution Requirement in Presidential Elections: Cases of Nigeria and Indonesia.Krzysztof Trzcinski - 2017 - Acta Asiatica Varsoviensia 30 (1):89-107.
  The principal aim of this article is to explain the specificity of the requirement for the spatial distribution of votes in presidential elections – an institution that has existed in Nigeria since 1979 and in Indonesia since 2001. It also seeks to describe the political conditions which contributed to that institution’s introduction and functioning in those two countries. The article will end with a comparison between the two cases, including a discussion of the present differences between them. The article will (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14. added 2020-05-11
  How Digital Natives Learn and Thrive in the Digital Age: Evidence From an Emerging Economy.Trung Tran, Manh-Toan Ho, Thanh-Hang Pham, Minh-Hoang Nguyen, Khanh-Linh P. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Thanh-Huyen T. Nguyen, Thanh-Dung Nguyen, Thi-Linh Nguyen, Quy Khuc, Viet-Phuong La & Quan-Hoang Vuong - 2020 - Sustainability 12 (9):3819.
  As a generation of ‘digital natives,’ secondary students who were born from 2002 to 2010 have various approaches to acquiring digital knowledge. Digital literacy and resilience are crucial for them to navigate the digital world as much as the real world; however, these remain under-researched subjects, especially in developing countries. In Vietnam, the education system has put considerable effort into teaching students these skills to promote quality education as part of the United Nations-defined Sustainable Development Goal 4 (SDG4). This issue (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. added 2020-05-10
  A Discussion of a Luxury Apparel Brand Strategy in an Emerging Market: Conceptual Model with Network Perspectives.Rachaya Kaolawanich, Hiroko Oe, Yasuyuki Yamaoka & Chih Yuan Chang - 2020 - SIASAT Journal of Social, Cultural and Political Studies 4 (2):58-72.
  This study explores the Burberry apparel brand’s position and its strategic behaviour seeking new customers in the new market. This exploratory research pays particular attention to business potential and opportunities in an emerging market, Vietnam. To evaluate Burberry’s strategies and the potential, the collaborative network relationships are discussed in details, that is followed by the discussion of the key themes for Burberry to consider in the Vietnamese market, where Burberry has recently begun expanding its businesses. The outcome of the study (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. added 2020-05-10
  Формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітньому просторі.Oleksandr P. Krupskyi & Yuliya Stasiuk - 2010 - In Личность в едином образовательном пространстве: сборник научных статей I Международного образовательного форума. Запорожье, Запорожская область, Украина, 69061: pp. 68-71.
  Стаття присвячена питанням формування інформаційної компетентності майбутнього менеджера-економіста в сучасному освітньому просторі Украхни.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. added 2020-05-10
  Влияние индивидуально-психологических особенностей женщины на переносимость химиотерапии при РМЖ: постановка проблемы.Oleksandr P. Krupskyi & Nataliya Lubenets - 2007 - Актуальні Проблеми Психології: Психологія Навчання. Генетична Психологія. Медична Психологія 1 (10):164-168.
  The article considers the relevance of research on the problem of gender in oncology. The existing views on gender differences are given. The directions of further research / within the framework of gender psychology are determined.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. added 2020-05-07
  Corporate Reputation in Tourism: Customer’s Point of View.Oleksandr P. Krupskyi, Maxym M. Kochevoi, Olha B. Kolomina & Iryna Steblianko - 2019 - Journal of Social Sciences Research 6 (5):1039-1051.
  Modern tourism is an industry which role in ensuring the economic development of individual states and the world economy as a whole cannot be overestimated. The success of tourism and travel enterprises often depends on their corporate reputation. This article is devoted to the study of the elements and their connection with the peculiarities of different segments behavior. To assess the consumer's response to the corporative reputation the ranking methods were used in course of decrease of exponent importance; Likert five-grade (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. added 2020-05-06
  Bedeutung des Prozessreifegrads für die Patientenorientierung im Gesundheitswesen.Yevgen Bogodistov, Jürgen Moormann, Rainer Sibbel, Moritz von Hanstein, Oleksandr P. Krupskyi & Stanyslav Grytsenko - 2020 - Gesundheitsökonomie and Qualitätsmanagement 1 (25):37-42.
  Aim Excellent organization of the internal processes is essential for a well-functioning health care system. Particularly, the process of treatment and interaction with the patients is important because the perception of treatment and interaction has a direct relation to the patients’ satisfaction. The latter has a strong influence on the recovery of the patients. The impact of the maturity level of the treatment and interaction process on patient orientation is investigated at the example of an extensive survey of hospital managers (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. added 2020-05-06
  Key Sources When Formulating Competitive Advantages for Hotel Chains.Oleksandr P. Krupskyi, Oleksii Dzhusov, Nataliіa Meshko, Igor Britchenko & Artem Prytykin - 2019 - Tourism: An International Interdisciplinary Journal 1 (67):34-46.
  This paper's purpose was to identify the key sources when formulating competitive advantages of hotel chains. The research assessed the financial activities performance included in annual hospitality industry reports and on their official websites; questioning of loyal and potential customers; the five-point Likert scale and the Pearson correlation coefficient were applied to understand the possible consumer reaction to a certain competitive advantage or its absence. The paper confirms the effectiveness of key sources used by management to win and retain competitive (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. added 2020-05-06
  Mizhnarodnyy dosvid intehratsiynoho rozvytku pidpryyemstv turyzmu ta hostynnosti [International experience of integration of tourism and hospitality enterprises].Oleksandr P. Krupskyi & Yе. E. Stesenko - 2018 - Economics: Time Realities. Scientific Journal 37 (3):61-67.
  The article analyzes and presents the results of international experience of integration development in the field of tourism and hospitality, modern and efficient methods of integration in the field of tourism. The effective ways of realization of integration development programs at tourist enterprises and hotel chains are determined. The main objectives of integration processes in the field of tourism are also defined. The analysis of the most famous multinational tour operators and the largest hotel chains in the world in the (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. added 2020-05-06
  Media Tourism in the Chernobyl Exclusion Zone as a New Tourist Phenomenon.Oleksandr P. Krupskyi & K. O. Temchur - 2018 - Journal of Geology, Geography and Geoecology 2 (27):261-273.
  Every year, the number of tourists in the Chernobyl Exclusion Zone is increasing. The most numerous visitors are journalists who come to perform theirofficial duties. At the same time, researchers have not yet shown interest in such an interesting and important tourist phenomenon. The purpose of this article is to de- scribe a new phenomenon of media tourism in the Chernobyl Exclusion Zone and its features. The study was conducted with a help of a qualitative case study analysis method. The (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. added 2020-05-06
  Role of Cognitive Style of a Manager in the Development of Tourism Companies’ Dynamic Capabilities.Oleksandr P. Krupskyi & Tatyana Grynko - 2018 - Tourism and Hospitality Management 1 (24):1-21.
  Purpose – The purpose of this paper is to investigate the relationship between cognitive styles of managers working in tourism companies and dynamic capabilities of these companies. Design – The research relies on a quantitative questionnaire. Methodology – To answer the research question, the bivariate (Pearson) correlation was applied. A number of 268 answers from people working in tourism were received. Findings – We found a positive correlation between different dimensions of dynamic capabilities of tourism companies. These capabilities are influenced (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. added 2020-05-06
  Notes on More-Than-Human Architecture.Stanislav Roudavski - 2018 - In Gretchen Coombs, Andrew McNamara & Gavin Sade (eds.), Undesign: Critical Practices at the Intersection of Art and Design. Abingdon: Routledge. pp. 24-37.
  What can the creation of artificial habitats to replace old-growth forests tell us about the process, value and future of design? This chapter takes a concrete and provocative example and uses it to rethink design as a gradual, ecological action. To illustrate this understanding, the chapter begins with a description of a proposal to provide artificial habitats for wild animals such as birds, bats and invertebrates. The controversial idea to replace rapidly disappearing old-growth trees with artificial structures puts in doubt (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. added 2020-05-05
  On How Religions Could Accidentally Incite Lies and Violence: Folktales as a Cultural Transmitter.Quan-Hoang Vuong, Manh-Tung Ho, Hong-Kong T. Nguyen, Thu-Trang Vuong, Trung Tran, Khanh-Linh Hoang, Thi-Hanh Vu, Phuong-Hanh Hoang, Minh-Hoang Nguyen, Manh-Toan Ho & Viet-Phuong La - 2020 - Palgrave Communications 6 (1):82.
  Folklore has a critical role as a cultural transmitter, all the while being a socially accepted medium for the expressions of culturally contradicting wishes and conducts. In this study of Vietnamese folktales, through the use of Bayesian multilevel modeling and the Markov chain Monte Carlo technique, we offer empirical evidence for how the interplay between religious teachings (Confucianism, Buddhism, and Taoism) and deviant behaviors (lying and violence) could affect a folktale’s outcome. The findings indicate that characters who lie and/or commit (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. added 2020-05-04
  Vliyaniye kognitivnogo stilya rabotnikov na rezul'tat emotsional'nogo truda personala predpriyatiy turisticheskoy industrii [The Influence of the Employee' Cognitive Working Style on the Emotional Labor Outcomes in Tourism Firms].Oleksandr P. Krupskyi & Victoriia Redko - 2017 - Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics 195 (6):11-18.
  In the article the emotional labor is considered as a process that is determined by peculiarities of work in the tourist sphere. It was suggested 16 components of emotional labour on tourism and hospitality enterprises, their influence on some economic (employee welfare, productivity, employee turnover) and psychological (level of stress, degree of commitment and job satisfaction) indicators is analyzed in terms of staff’s cognitive characteristics and chosen by them emotional strategies of it behavior. The influence of the cognition of an (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. added 2020-05-02
  Идентификация локальных цивилизаций и их влияние на социально-экономическое развитие.Sergii Sardak & S. Radziyevska - 2019 - Стратегія І Тактика Державного Управління. Економічні Проблеми Державного Управління 2 (3-4):155-167.
  Рассмотрена историческая периодизация формирования цивилизационного подхода. Определен потенциал локальных цивилизаций в ХХІ веке. Исследована цивилизационная структура мировой экономики. Предложен подход к идентификации принадлежности стран к современным локальным цивилизациям. Определены доминирующие локальные цивилизации и их влияние на социально-экономическое развитие общества.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. added 2020-05-01
  Trans-Cultural Journeys of East-Asian Educators: The Impact of the Three Teachings.Nguyen Hoang Giang-Le, Chieh-Tai Hsiao & Youmi Heo - 2020 - International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education 11 (1):4201-4210.
  This paper presents the joint journeys, from the East to the West, of three emerging educators, who reflect on their lived experiences in an Asian educational context and their shaped identities through a connection between the motherland and the places to which they immigrated. They have grounded their identities in the inequities they experienced in Asian education and described their experiences through a cultural and social lens as Asian teachers studying in Canadian institutions. They story their lived experiences by using (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. added 2020-05-01
  Depression Among University Students.Muhammad Adli Bin Mohd Ranizal, Wan Qatrunnisa Binti Wan Zabidi, Saidatul Aziera Binti Mohd Shariff, Jackleyn Stanis & Shahira Amiera Binti Shamsul Amir - 2019 - E-Journal of Media and Society 2 (1):01-15.
  This study is done in order to find the factor of depression among the college student in Malaysia. Depression among the college student are increasing as it come from many factor. This study used behavioural theory as the foundations theories for the model development. The study involved 406 respondents, selected through google form responses involving all the university students around Malaysia. A structured questionnaire was used for data collection. All variables were measured through scales previously used by other researchers. In (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. added 2020-05-01
  People Pay In Cash.Author Fistri - 2019 - Southeast Asian Lives 2019 (10):1-3.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. added 2020-04-30
  Dancing with Clio: History, Cultural Studies, Foucault, Phenomenology, and the Emergence of Dance Studies as a Disciplinary Practice.Helena Hammond - forthcoming - In Ann R. David, Michael Huxley & Sarah Whatley (eds.), Dance Fields: Staking a claim for Dance Studies in the 21st century. Binsted, Hampshire: Dance Books. pp. 220-248.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. added 2020-04-25
  Vietnam’s Low-Cost COVID-19 Strategy.Hong-Kong Nguyen - 2020 - Project Syndicate 2020 (4):1-6.
  Tightened border controls, agile health departments, tech platforms, and a hand-washing song that went viral have added up to a frugal but highly effective response to the threat of COVID-19. The country's success provides a model that other developing and emerging economies should follow.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. added 2020-04-23
  Effects of Porn: A Critical Analysis.Rory Collins - forthcoming - 1890: A Journal of Undergraduate Research.
  The impacts of pornography are varied and complex. Performers are often thought to be victims of abuse and exploitation, while viewers are regularly accused of becoming desensitised to sexual violence. Further, porn is held by some to perpetuate damaging racial and gender stereotypes. I contend that these accusations, though not entirely baseless, are undermined for two reasons: they rest on questionable empirical evidence and ignore many of the positive consequences porn may have. In this article, I organise my analysis from (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. added 2020-04-23
  Thói quen học trực tuyến trong mùa dịch: Nhìn từ dữ liệu khảo sát sơ bộ.Hoàng An - 2020 - Khoa Học and Phát Triển 2020 (4):1-3.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. added 2020-04-20
  Воспитание профессиональной культуры менеджера туристической отрасли в контексте организационной культуры.Oleksandr P. Krupskyi - 2014 - In Многоуровневая система подготовки экономических кадров в концепции устойчивого инновационного развития страны. pp. 203-223.
  Подраздел монографии посвящен вопросам воспитание профессиональной культуры менеджера туристической отрасли в контексте организационной культуры в современных высших учебных заведениях.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. added 2020-04-20
  Організаційна культура туристичного підприємства як фактор мотивації персоналу.Oleksandr P. Krupskyi - 2013 - In Проблеми та перспективи економіки і управління. Херсон, Херсонская область, Украина, 73000: pp. 41-45.
  Розглянуто питання які стосуються організаційнаої культури туристичного підприємства як фактору мотивації персоналу цих підприємств.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. added 2020-04-20
  Gendernyy aspekt orhanizatsiynoyi kulʹtury pidpryyemstv v epokhu hlobalizatsiyi [The Gender Aspect of the Organizational Culture of Enterprises in the Age of Globalization].Oleksandr Krupskyi - 2012 - Вісник ДНУ. Серія: Світове Господарство І Міжнародні Економічні Відносини 4:99-107.
  Article considers questions connected with gender aspects of organizational culture. Peculiarities of gender-oriented personnal management techniques are viewed in relation to an organizational culture of an enterprise. Special attention is paid to different views on gender differences. Influence of gender stereotypes on the anticipated quality of a task accomplishment is discussed. Attention is drawn to the need of gender-oriented techniques usade in the process of personnel management.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. added 2020-04-18
  The Impact of Cash Holding, and Exchange Rate Volatility on the Firm’s Financial Performance of All Manufacturing Sector in Pakistan.Sarfraz Hussain, Asan Ali Golam Hassan, Allah Bakhsh & Muhammad Abdullah - 2020 - International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 (7):248-261.
  Exchange rate movement is a mostly debatable issue amongst economists and strategic financial planners in the economies as a vital phenomenon, of every economy in the developing the world. This study sets out to examine the impact of cash conversion cycle, Size, Age, and exchange rate movement on firms’ financial decisions. The estimation used techniques of static panel data analysis in this study; pooled OLS, random effects, and fixed effects. Interaction techniques are applied to check the impact of the exchange (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. added 2020-04-10
  Сучасна Україна в глобальному середовищі: стратегічні орієнтири економічного розвитку: монографія.Nataliia Stukalo, Nataliia Meshko, Lidia Timoshenko, Maryna Lytvyn, Sergii Sardak, Victoriia Apal'kova, Elena Bezgina, Olha Bilska, Ruslana Bilyk, Kateryna Hudym, Anatoly Hladchenko, Оlena Dzyad, Olha Don, Olha Dzhur, Kateryna Zilina, Karina Karplyuk, Nataliya Krasnikova, Anatoly Kolosov, Oleksandr Krupskyi, Sergij Kucherenko, Olga Michaylenko, Anna Polishko, Olga Pashchenko, Irina Privarnikova, Oksana Prysvitla, Irina Relina, Anastasiia Simakhova, Vyacheslav Slivenko, Oleksiy Slivenko, Sergey Smerichevskyi, Alla Stavytska, Iryna Steblianko, Victoriia Tomareva-Patlahova, Yelina Falko, Tatyana Fedotova, Maria Chekhovska, Sergey Tsiganov, Olha Shtanko & Dmitry Shitov - 2015 - Днипро, Днепропетровская область, Украина, 49000: Oles Honchar Dnipro National University.
  Монографія об‘єднала зусилля науковців факультету міжнародної економіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації» у процесі пошуку й визначення стратегічних орієнтирів економічного розвитку України в глобальному середовищі й обрання своєї вірної дороги. На відміну від Ван Гога, усі дороги якого ведуть у нікуди, ми віримо, що спроможні обрати ту саму – нашу дорогу у світле й заможне майбутнє, й усі наші зусилля не будуть марними.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. added 2020-04-06
  The role of organizational culture in achievement of the balance between “life and work” (by the example of tourist organizations in Ukraine).Oleksandr Krupskyi - 2014 - Problemy I Perspektivy Razvitiya Sotrudnichestva Mezhdu Stranami Yugo-Vostochnoy Yevropy V Ramkakh CHES I GUAM 1:148-153.
  The article reveals some approaches to the notion of the balance between “life and work”. There are given constituents of the notion “work and life”, also we offered basic orientations of policy in achievement the correspondent balance, analyzed possible consequences of establishment/violation for a person or business, in particular for enterprises in the tourism and hospitality sphere. There are given and analyses survey results of the specialists in tourist enterprises concerning the balance between working and free time. Several kinds of (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. added 2020-04-04
  Xuất bản nghiên cứu solo có ích lợi gì?Vương Quân Hoàng - 2020 - AISDL Extract 2020 (4):1-5.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. added 2020-03-23
  Aspects of the Rapid Development of Christian Religious Travel in the 4th Century A.D.Jan M. Van der Molen - Mar 20, 2020 - University of Groningen.
  'People travelled for numerous reasons,' so J.W. Drijvers submits at the beginning of his piece on travel and pilgrimage literature. Be it ‘commerce, government affairs, religion, education, military business or migration,’ people ‘made use of the elaborate system of roads and modes of transport such as wagons, horses and boats’ to traverse the far-reaching stretches of the Roman Empire. And for 4th century Christians in particular, participating in religious festivals as well as interaction with holy sites, sacred artifacts and clergymen (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. added 2020-03-22
  Vajdasági magyar autonómia - egy politikai eszme tíz esztendeje (1989-1999).Szilárd János Tóth - 2018 - In Mark Losoncz & Krisztina Rácz (eds.), A vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989-1999. Budapest, Magyarország: pp. 15-37.
  A tanulmány a vajdasági magyar autonómia eszmetörténetének talán legfontosabb időszakáról, az 1990-es évekről szól. Ismerteti az autonómiatervezeteket, elemzi és összeveti a különféle érdekérvényyesítési stratégiákat, és elhelyezi az autonómiatörekvést a szélesebb társadalom- és politikatörténeti kontextusban.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. added 2020-03-08
  Current Trends in Global Demographic Processes.Sergii Sardak & O. Tryfonova S. Sardak, M. Korneyev, V. Dzhyndzhoian, T. Fedotova - 2018 - Problems and Perspectives in Management 16 (1):48-57.
  Current local and national demographic trends have deepened the existing and formed new global demographic processes that have received a new historical reasoning that requires deep scientific research taking into account the influence of the multifactorial global dimension of the modern society development. The purpose of the article is to study the development of global demographic processes and to define the causes of their occurrence, manifestations, implications and prospects for implementation in the first half of the 21st century. The authors (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. added 2020-03-07
  Gendering Dynamic Capabilities in Micro Firms.Yevgen Bogodistov, André Presse, Oleksandr Krupskyi & Sergii Sardak - 2017 - RAE Revista de Administracao de Empresas 57 (3):273-282.
  Gender issues are well-researched in the general management literature, particular in studies on new ventures. Unfortunately, gender issues have been largely ignored in the dynamic capabilities literature. We address this gap by analyzing the effects of gender diversity on dynamic capabilities among micro firms. We consider the gender of managers and personnel in 124 Ukrainian tourism micro firms. We examine how a manager’s gender affects the firm’s sensing capacities and investigate how it moderates team gender diversity’s impact on sensing capacities. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 46. added 2020-03-07
  Global Factors Which Influence the Directions of Social Development.Sergii Sardak & O. Bilskaya S. Sardak, M. Korneyev, A. Simakhova - 2017 - Problems and Perspectives in Management 15 (3):323 – 333.
  This study identifies global factors conditioning the global problematics of the direction of social development. Global threats were evaluated and defined as dangerous processes, phenomena, and situations that cause harm to health, safety, well-being, and the lives of all humanity, and require removal. The essence of global risks was defined. These risks were defined as events or conditions that may cause a significant negative effect for several countries or spheres within a strategic period if they occur. Global problems were conceptualized. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. added 2020-03-07
  Динамические способности: сравнение методов измерения на примере малых и средних предприятий Украины.Bogodistov Yevgen, Oleksandr Krupskyi & Sergii Sardak - 2016 - Економічний Простір 110:139-161.
  The purpose of this paper is to investigate different approaches in measurement of the concept of dynamic capabilities. The paper focuses on a formative measurement model by Wilden and colleagues (2013) and a reflective model by Li and Liu (2014). The models were tested on Ukrainian firms in relation to their performance. A Ukrainian and Russian translation of both measurements is introduced and tested. The proposed measurements were tested by applying a partial least squares algorithm using SmartPLS™ software. The sample (...)
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. added 2020-03-07
  Mạch Nguồn.Bạch Ngọc Chiến & Vương Quân Hoàng - 2015 - In Bằng chứng cuộc sống: Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam. Hà Nội, Việt Nam: NXB Chính trị Quốc gia. pp. 1-40.
  Remove from this list   Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. added 2020-03-03
  A Journey to Soul-Touching Research in Social Sciences and Humanities.Quan-Hoang Vuong - 2020 - OSF Preprints 2020 (3):1-6.
  We researchers in the humanities and social sciences, similar to the archaeologists but only less literally, are constantly digging through unknown dirt and even uncharted territories in hopes of finding “diamonds.”.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. added 2020-03-02
  Gender Issues and Psycho-Cultural Factors in General Health Examinations in Vietnam.Tung Manh Ho - 2018 - SSHPA-AISDL 2018 (12):1-23.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 303