Co měl Laozi v úmyslu říci? Chanova hermeneutická výzva

Fragmenta Ioannea Collecta 2011 (3):47–64 (2011)
  Copy   BIBTEX

Abstract

V tomto článku se zamýšlím nad možností „správné“ (objektivní, adekvátní) interpretace Dao De Jingu (DDJ). Zamyšlení nad „komunikační situací“ vede k rozlišení několika základních prvků (autor, text, interpret, adresát). K jednotlivým prvkům stručně shrnuji současný stav interpretačního úsilí odborníků na DDJ (opíraje se především o článek A. Chana). Kontroverzní povaha výsledků současného bádání nás nemá vést ke skepticismu „integrativní hermeneutiky“, která na adekvátní interpretaci rezignuje. Je možné se i nadále držet principů „rekonstruktivní hermeneutiky“, která spatřuje adekvátní interpretaci jakožto svůj cíl.

Author's Profile

Daniel D. Novotný
University Of South Bohemia

Analytics

Added to PP
2023-05-21

Downloads
15 (#80,714)

6 months
15 (#75,827)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?