Predikce Kvaszovy formální epistemologie ve světle historické metody Michela Foucaulta

Teorie Vědy / Theory of Science 36 (3):283-308 (2014)
Download Edit this record How to cite View on PhilPapers
Abstract
Cílem článku je podat kritický rozbor predikcí týkajících se budoucnosti sociálních věd, jak je formuluje Ladislav Kvasz pod záštitou svého projektu „formální epistemologie". Modelem dynamiky vztahů mezi obory na vědeckém poli nabízí Kvasz v otázce střídání paradigmat alternativu ke Kuhnově teorii vědeckých revolucí. Text zkoumá, na jakých základech je mechanismus změn u Kvasze vystavěn a co z toho plyne pro relevanci předpovědí z tohoto modelu vyvozených - především těch o sociálních vědách. K tomu slouží souběžné představení historické metody Michela Foucaulta, který zdůrazňuje potřebu vyvarovat se zavádění falešných kontinuit ve zkoumání trajektorií vědeckých oborů, u kterých dochází ke zlomům v jejich epistemické struktuře. Zvláštní zřetel je kladen na souvislost predikcí s možnostmi odlišit epistemologicky a sociologicky uchopitelné prvky spojené s chodem vědy. Jako klíčový moment se tedy ukáže možnost práce se sociálně vědními obory pomocí jemných nástrojů, které Kvasz vyvinul na vědách exaktních.
Categories
No categories specified
(categorize this paper)
ISBN(s)
PhilPapers/Archive ID
PATPKF
Upload history
Archival date: 2019-04-18
View other versions
Added to PP index
2019-04-11

Total views
71 ( #50,134 of 2,448,108 )

Recent downloads (6 months)
28 ( #23,828 of 2,448,108 )

How can I increase my downloads?

Downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.