Dịch vụ hệ sinh thái trong hệ thống đào tạo bậc đại học và cao hơn

Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trên tập san khoa học Ecosystems and People, Hackenburg và cộng sự gần đây đã xuất bản bài nghiên cứu về 20 chương trình đào tạo có cấp bằng và 112 khóa học bậc đại học có liên quan tới dịch vụ hệ sinh thái (ecosystem services - ES) để hiểu hơn về cách thức thông tin, kiến thức ES đang được truyền dẫn tới xã hội. (Kinh tế & Dự báo; ngày 9-10-2023)

Analytics

Added to PP
2023-10-09

Downloads
116 (#78,616)

6 months
116 (#25,947)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?