Ngụ Ngôn Bói Cá: Tập truyện cho cả trẻ em và người trưởng thành [Book Review]

Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Thông qua các câu chuyện, tác giả đã khéo léo mượn hình ảnh về chú chim Bói Cá đầy khôi hài và châm biếm để thể hiện các triết lý nhân sinh quan trong cuộc sống.

Analytics

Added to PP
2023-09-07

Downloads
51 (#84,501)

6 months
51 (#56,973)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?