Tích hợp yếu tố kinh tế-xã hội vào hoạt động bảo tồn: Kết quả nghiên cứu từ Vườn quốc gia Qurumber, Pakistan

Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Với sự liên tục thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội, căng thẳng giữa mục tiêu sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn đang trở thành một vấn đề nan giải.

Analytics

Added to PP
2023-09-26

Downloads
77 (#85,696)

6 months
77 (#48,957)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?