Thách thức công nghệ trong thực thi mục tiêu trung hòa các-bon của Trung Quốc nhìn từ ngành thép và xi-măng

Bio2 Ebl (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế tạo, chế biến cũng sản sinh ra một lượng khí nhà kính (GHG) tích lũy khổng lồ phát thải vào khí quyển.

Analytics

Added to PP
2023-09-10

Downloads
113 (#79,650)

6 months
113 (#27,550)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?