Related

Contents
186 found
Order:
1 — 50 / 186
 1. Bard AI on the retraction as a “heroic act”.Ro Anh - manuscript
  what is retraction? The word "retraction" can have several meanings depending on the context. Here are two of the most common: 1. Taking back a statement or action: This is the most general meaning of retraction. It refers to the act of withdrawing or reversing something that you have previously said or done. For example, if you make a false accusation against someone, you might publicly retract it to set the record straight. Or, if you offer to sell something for (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Academic Affiliations amongst Philosophy Departments.Wltr Brt - manuscript
  The prestige of an academic institution may be determined as a function of affiliations with other academic institutions. Using digital tools to data-scrape, data-mine, and perform network analysis on university websites, an approximation of numbers of academic affiliations may be measured. Especially observing the alma mater institutions of the faculty of employed institutions, these numbers show the relative employment of alumni and a proxy metric for the relative prestige of their degree-granting institutions. These affiliations can be charted and graphed to (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Segregated specialists and nuclear culture.Sean F. Johnston - manuscript
  Communities of nuclear workers have evolved in distinctive contexts. During the Manhattan Project the UK, USA and Canada collectively developed the first reactors, isotope separation plants and atomic bombs and, in the process, nurtured distinct cadres of specialist workers. Their later workplaces were often inherited from wartime facilities, or built anew at isolated locations. For a decade, nuclear specialists were segregated and cossetted to gestate practical expertise. At Oak Ridge Tennessee, for example, the informal ‘Clinch College of Nuclear Knowledge’ aimed (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Potable Water Reuse Willingness among water users in the United States’s arid region: The roles of concerns about local issues.Dan Li, Ben Ma, Ni Putu Wulan Purnama Sari, Minh-Hoang Nguyen & Quan-Hoang Vuong - manuscript
  Given the close relatedness of local issues, water scarcity, and sustainability, this research sought to investigate the factors affecting residents’ willingness to reuse direct and indirect potable water in the arid region. Utilizing the Bayesian Mindsponge Framework (BMF), an analysis was undertaken with a sample of 1,831 water consumers in the City of Albuquerque, the most populous city in New Mexico, United States. The primary analysis revealed positive associations between local concerns about drought or water scarcity and population growth with (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Mức độ minh bạch trong thông báo rút bài khoa học của nguyên hiệu trưởng Đại học Stanford.Nhân Minh - manuscript
  Vừa rồi, nguyên hiệu trưởng của trường ĐH Stanford, Marc Tessier-Lavigne, đã rút bài nghiên cứu khoa học trên Nature. Đây là một sự kiện ảnh hưởng đến độ tin cậy đối với các nghiên cứu khoa học trong công chúng. Vì thông báo rút bài minh bạch sẽ giúp giảm nhẹ tác động tiêu cực của việc rút bài đối với cộng đồng học thuật và công chúng nói chung, tôi đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (Google Bard) (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Tiến bộ công nghệ, AI: Kỷ nguyên số và an ninh thông tin quốc gia.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - manuscript
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Sự mở (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Số lượt download chương trình bayesvl tăng mạnh trong tháng 1-2024.A. I. S. D. L. Team - manuscript
  Tháng đầu năm 2024 chứng kiến mức tăng rất đáng kể số lượt download chương trình máy tính bayesvl của AISDL chạy trên R và Stan. Đồ thị của RDocumentation (CRAN) dưới đây cho thấy hình ảnh bước nhảy khi có dữ liệu của tháng 1-2024.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sự khác biệt giữa các thế hệ trong nhận thức về môi trường: Nhìn từ các chủ doanh nghiệp tái chế chất thải nhựa ở Trung Quốc.Li Dan - 2024 - Tạp Chí Khoa Học Và Công Nghệ (26/4/2024).
  Dan Li (Đại học Diên An, Trung Quốc) -- Hiện nay, hầu hết người dân được khảo sát đều có chung mối quan ngại về việc bảo vệ môi trường [1]. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu tìm hiểu về các hành vi và tâm lý liên quan đến môi trường [2], nhưng hiểu biết đối với sự khác biệt giữa các thế hệ đối với mối quan tâm liên quan đến môi trường vẫn còn nhiều khoảng trống. Đặc (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Một số vấn đề an ninh thông tin trọng yếu trong kỷ nguyên AI (Phần 1: Tiến bộ công nghệ - Thách thức).Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Sự mở (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Một số vấn đề an ninh thông tin trọng yếu trong kỷ nguyên AI (Phần 2: Con người - Xã hội).Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Hội Đồng Lý Luận Trung Ương.
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Sự mở (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Một số vấn đề an ninh thông tin trọng yếu trong kỷ nguyên AI.Vương Quân Hoàng, Lã Việt Phương, Nguyễn Hồng Sơn & Nguyễn Minh Hoàng - 2024 - Cổng Thông Tin Điện Tử Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân.
  Sự tiến bộ nhanh chóng của các nền tảng Công nghệ Thông tin (CNTT) và ngôn ngữ lập trình đã làm thay đổi hình thái vận động và phát triển của xã hội loài người. Không gian mạng và các tiện ích đi kèm ngày càng được mở rộng, dẫn đến sự chuyển dịch dần từ đời sống trong thế giới thực sang đời sống trong thế giới ảo (còn gọi là không gian mạng hay không gian số). Trong bối (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Strategies for Healthcare Disaster Management in the Context of Technology Innovation: the Case of Bulgaria.Radostin Vazov, R. Kanazireva, T. Grynko & Oleksandr P. Krupskyi - 2024 - Medicni Perspektivi 29 (2):215-228.
  In Bulgaria, integrating technology and innovation is crucial for advancing sustainable healthcare disaster management, enhancing disaster response and recovery, and minimizing long-term environmental and social impacts. The purpose of the study is to assess the impact of modern technological innovations on the effectiveness of disaster management in health care in Bulgaria with a focus on Health Information Systems (HIS), Telemedicine, Telehealth, e-Health, Electronic Health Records, Artificial Intelligence (AI), Public Communication Platforms, and Data Security and Privacy. These innovations, when integrated effectively, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. How to Implement Knowledge Management in Emerging Governments in Africa and Beyond: A Case Study on the South African Government.Lance Barbier & Robertson Tengeh - 2023 - Management Dynamics in the Knowledge Economy 11 (2):170-189.
  This paper is based on the premise that public officials in developing countries lack the necessary skills to implement Knowledge Management (KM) successfully, so a framework is required to facilitate this process. South Africa is the case study. It is therefore necessary to develop a Knowledge Management Implementation Framework (KMIF). Consequently, one of the objectives of this paper is to validate this need and then outline a KMIF that can help government departments in developing countries implement KM and foster a (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Manejo Reprodutivo e Índices Zootécnicos em Gado de Leite.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - 2023 - Apostila de Bovinocultura Leiteira, Produção de Bovinos de Leite e Manejo e Administração Na Bovinocultura de Leite.
  A pecuária leiteira encontra-se em fase de transição, passando de um modelo extrativista a uma pecuária competitiva, tendo, assim, que produzir de forma eficiente e com baixo custo. A eficiência reprodutiva, os fatores nutricionais, sanitários e genéticos são fatores que influenciam a produtividade do rebanho leiteiro e para verificar se esses fatores estão interferindo é necessário fazer um controle rigoroso, por isso as propriedades leiteiras trabalham com os índices zootécnicos. Os índices zootécnicos são aqueles cuja interação resulta na produção propriamente (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Culture and identity: perspectives in the human sciences.Jorge Figueiredo, António Cardoso, Isabel Oliveira, Manuel Pereira, Maria Nascimento, Cláudia Solagaistua Reinoso, Leticia Helena Medeiros Veloso, Maria N. Cunha & Oleksandr P. Krupskyi - 2023 - Curitiba: PR: Editora Contemporânea. Edited by João Paulo Perbiche.
  It is with great enthusiasm that Editora Contemporânea presents "Culture and Identity: Perspectives on the Human Sciences -1st Edition". This book is a profound and thought-provoking exploration of the intersection between culture and identity in contemporary society, offering an innovative look at themes that shape our understanding of the world. Culture and identity play fundamental roles in the complex web of society. More than mere concepts, they are living forces that shape our interactions, perceptions, and the very fabric of society. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Ra chợ, bán hàng đi. Sẽ hiểu ngay thôi.Vương Quân Hoàng - 2023 - Mekong Asean.
  Mọi sự đầu tư lớn lao, mọi suy nghĩ nhân văn, mọi hành động hướng thượng, rốt cục vẫn cần tới nền tảng kinh tế. Thật không may (hoặc là may), các giao dịch tạo ra giá trị kinh tế cuối cùng vẫn chỉ có thể hiện thực hóa trên thị trường. Thị trường, tên gọi hay của cái chợ, là nơi những kẻ bán lẻ vĩ đại như Amazon đang kiểm soát. Nơi 30-70% giá trị giao dịch bị cắt (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Môi trường ở đâu trong lời giải được cho là để bảo vệ môi trường: tình huống Nickel.Vương Quân Hoàng, Nguyễn Minh Hoàng & Lã Việt Phương - 2023 - Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (16 Oct 2023).
  Trong bài viết này chúng tôi trình bày thông tin đại cương về vai trò của nickel trong công nghiệp chế tạo giữa bối cảnh yêu cầu bảo vệ môi sinh trong đại nghị sự mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc ngày một cấp bách, đối diện với nguy cơ không thể hoàn thành. Các thông tin tóm lược ở đây được dẫn chiếu tới một số nhỏ các tài liệu tham khảo chính và không (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 18. Practices of using Rapid Response Collecting by Ukrainian museums in wartime.Oksana Hudoshnyk & Oleksandr P. Krupskyi - 2023 - Muzeológia a Kultúrne Dedičstvo 11 (2):5-16.
  Social activity and public involvement in participatory practices, and the creation of civic spaces on the basis of the museum have become relevant for the formation of the concept of a modern museum. Such practices are especially important in times of crisis when history is being documented online and the Rapid Response Collecting (RRC) method is becoming widespread. Modern war discourse requires the newest forms of archiving and description because the recording of history is complicated by the volatility of the (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Assessing Political Demoralization: A Framework for Public Policy Analysis and Evaluation.Angelina Inesia-Forde - 2023 - Asian Journal of Basic Science and Research 5 (4):82-111.
  Background: The United States symbolizes democracy in the new world and contributes to global prosperity. Nevertheless, incrementalism is a historically dominant national approach to public policy implementation that delays democracy and undermines human dignity. Human flourishing and national development are endangered by slow-moving democratic changes. This necessitates a social justice framework that traces the exploitation of incrementalism and the consequences of opportunity gaps. Objectives: This study aims to construct a grounded theory to address and answer the following research question: Are (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20. Storytelling as a tool for forming and supporting organisational culture in medical institutions.Oleksandr P. Krupskyi & Yuliya Stasiuk - 2023 - Communications and Communicative Technologies 23:123-144.
  The article discusses the role and importance of storytelling in the context of creating and maintaining organisational culture in the healthcare sector. Medical institutions are constantly solving complex tasks related to the provision of high-quality medical care and interaction with patients and staff. In this regard, storytelling is an important tool, aimed at strengthening cultural values and adjusting goals. The study examines the nature of organisational culture, its main components and culture, its main components and the peculiarities of its formation (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Методика підготовки майбутніх IT-фахівців до стратегічної та тактичної діяльності в бізнес-організаціях.Olena Lavrentieva & Oleksandr P. Krupskyi - 2023 - Вісник Університету Імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка І Психологія». Педагогічні Науки 1 (25):51-61.
  The article emphasizes the relevance of revising the content of professional activities and the range of powers of specialists of IT departments in business organizations and, accordingly, the conceptual foundations of their professional training. The need for forming future IT specialists with unique skills and abilities to carry out strategic and tactical activities and develop the relevant competencies, which allows them to be active participants in the construction and implementation of the organization’s business strategies, has been clarified. The purpose of (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Embracing diversity in the educational landscape: Resource supply and inclusive education in secondary schools.Usen Friday Mbon, Godfrey E. Ukpabio, Ekpenyong E. Ekanem, John Asuquo Ekpenyong, Melvina Amalu, Chidirim E. Nwogwugwu, Blessing Agbo Ntamu & Valentine Joseph Owan - 2023 - Journal of Educational and Social Research 13 (5):155-169.
  Several studies have examined the challenges affecting the smooth implementation of inclusive education; focusing on resource inadequacies. However, these studies primarily relied on descriptive statistics: describing resource availability but not assessing their impact on policy implementation. The current study addresses this gap by analysing the extent of critical resource supply for implementing inclusive education and its influence on policy implementation. A descriptive survey design was adopted, targeting 281 principals from public secondary schools across three educational zones in Cross River State. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. A EXPERIÊNCIA DO CORPO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA A DISTÂNCIA: A PERSPECTIVA DISCENTE.Thereza Cristina de Souza Prata Oliveira - 2023 - Dissertation, Universidade Federal de São João Del-Rei
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Cómo tratan las revistas los artículos con problemas. Respuesta editorial de las revistas a artículos comentados en PubPeer.José-Luis Ortega & Lorena Delgado-Quirós - 2023 - Profesional de la Informacion 32 (1):e320118.
  El propósito de este artículo es explorar la respuesta editorial de las revistas ante artículos de investigación que puedan contener errores metodológicos o ser casos de fraude. 17.244 artículos comentados en PubPeer, una web de revisión post-publicación, fueron procesados y clasificados de acuerdo a diferentes errores y categorías de fraude. Luego, la respuesta editorial (i.e., notas editoriales) a estas publicaciones fueron extraídas de PubPeer, Retraction Watch and PubMed para obtener la imagen más amplia. Los resultados muestran que solo 21,5% de (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Students' awareness, willingness and utilisation of facebook for research data collection: Multigroup analysis with age and gender as control variables.Valentine Joseph Owan, Moses Eteng Obla, Michael Ekpenyong Asuquo, Mercy Valentine Owan, Godian Patrick Okenjom, Stephen Bepeh Undie, Joseph Ojishe Ogar & Kelechi Victoria Udeh - 2023 - Journal of Pedagogical Research 7 (4):369-399.
  Previous research has extensively analysed teachers' and students' Facebook use for instructional engagement, writing, research dissemination and e-learning. However, Facebook as a data collection mechanism for research has scarcely been the subject of previous studies. The current study addressed these gaps by analysing students' awareness, willingness, and utilisation of Facebook for research data collection [RDC]. This study aimed to predict students’ Facebook use for research data collection based on their awareness and willingness and to determine age and gender differences in (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Thách thức công nghệ trong thực thi mục tiêu trung hòa các-bon của Trung Quốc nhìn từ ngành thép và xi-măng.Dương T. M. Phượng & Nguyễn Phương Tri - 2023 - Bio2 Ebl.
  Trung Quốc là nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới, vận hành với hiệu suất cao để đáp ứng nhu cầu sinh kế của hơn 1,4 tỷ người dân, và cung cấp một lượng hàng hóa công nghệ, tiêu dùng và cả nông phẩm tới thế giới. Hệ quả tất yếu của quá trình tăng trưởng liên tục hơn 4 thập niên là việc sử dụng tài nguyên, và trong quá trình sản xuất, chế tạo, chế biến cũng sản (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. 47 người Việt vào top nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới 2023.Như Quỳnh - 2023 - Vnexpress (5 Oct. 2023).
  Các nhà khoa học Việt vào danh sách "100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng" tăng mạnh về số lượng và thứ hạng, được đánh giá trên nhiều chỉ số, trong đó có số trích dẫn nghiên cứu. -/- Bảng xếp hạng được Nhà xuất bản Elsevier (chủ cơ sở dữ liệu Scopus) công bố, do nhóm nhà khoa học của GS John P.A. Ioannidis cùng các cộng sự thuộc Đại học Stanford (Mỹ) lựa chọn dựa trên cơ sở (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Ancient Philosophical Resources For Understanding and Dealing With Anger.Gregory Sadler - 2023 - Philosophical Practice 18 (3):3182-3192.
  Ancient philosophical schools developed and discussed perspectives and practices on the emotion of anger useful in contemporary philosophical practice with clients, groups, and organizations. This paper argues the case for incorporating these insights from four main philosophical schools (Platonist, Aristotelian, Epicurean, and Stoic) sets out eight practices drawn from these schools, and discusses how these insights can be used by philosophical practitioners with clients.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Valor: o enigma da cultura.Naiene Sanchez Silva - 2023 - Dissertation, University of São Paulo
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Functioning of Healthcare Facilities under the Martial Law.Tetiana Sviatenko, Inna Gogunska, Oleksandr P. Krupskyi, Tetiana Ihnatova & Liubov Bilyk - 2023 - Khazar Journal of Humanities and Social Sciences 26 (3):24-27.
  This topic focuses on the problems that arise in providing medical care to the population during armed conflict or martial law. Under such conditions, hospitals, clinics, and other healthcare facilities have to work in challenging circumstances with limited resources and reduced security for medical personnel. This topic explores such issues as how martial law affects the work of medical institutions, what problems arise in providing medical care to the population in war, how war affects the health of the people, and (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Local Level Collaborative Governance for Pandemic Responses: Unpacking A Case in Bangladesh.Ashraful Alam & Md Mahmudul Hoque - 2022 - Policy and Governance Review 3 (6):207-228.
  Responsive governance during the COVID-19 pandemic became a severe challenge for countries worldwide. With a relatively poor healthcare structure, Bangladesh performed moderately well in managing the first wave of the pandemic (March-December 2020). With substantive policy and decision-making support from the Centre, local governments collaborated with various relevant actors to enhance their pandemic-related services. In this background, this research used an integrative framework to study a case of local-level collaborative governance-the Saturia Model. Based on the authors' experience, reflections and review, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Enhancing Public Service Delivery in a VUCA Environment in South Africa: A Literature Review.Lance Barbier & Robertson K. Tengeh - 2022 - Rudn Journal of Public Administration 9 (4):418-437.
  There is widespread consensus that the volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) environment has contributed to the subpar quality of public sector service delivery in South Africa. Hence, the aim of this paper is to ascertain how the South African government can enhance service delivery in a VUCA world. This article presents a comprehensive study of a number of secondary literature sources. The author makes an effort to draw attention to knowledge gaps that might serve as the foundation for more (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Formulação de Rações.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - 2022 - Instrução Técnica Para o Produtor Rural de Pernambuco 1 (1518-3254):1-4.
  Os termos rações e dietas são comumente usados, entretanto, os mesmos possuem significados distintos. Para que o produtor possa distinguir: Ração: é a quantidade de alimento que o animal recebe no período de 24 horas. Dieta: é a mistura de ingredientes que formam o alimento que é oferecido ao animal. A formulação de ração pode ser encarada como a mecânica de transformação dos princípios estudados em Nutrição e aplicados na prática. É entendida como o apropriado uso dos alimentos e adequado (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Concentrados e Rações Para Cabras em Lactação.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - 2022 - Informe Zootécnico 1:1-23.
  Concentrados e Rações Para Cabras em Lactação -/- ___________________________________________________________________________ De um modo geral, há grande dificuldade nas criações zootécnicas nacionais para a formulação e uso racional de concentrados nas rações dos animais, neste caso, de caprinos, em especial, para cabras em lactação. O problema torna-se real e complexo em função das particularidades apresentadas pelos animais relativas ao seu trato digestivo, além de seus hábitos alimentares. Uma séria dificuldade relacionada com a tomada de decisão no momento da formulação da ração concentrada (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Opções de concentrados para vacas em lactação no Semiárido.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - 2022 - Instrução Técnica Para o Produtor Rural de Pernambuco 2 (1518-3254):01-04.
  A região semiárida do Nordeste brasileiro possui uma vasta disponibilidade de alimentos com alto potencial nutricional para vacas em lactação. O produtor poderá produzir leite através dos ingredientes da caatinga utilizados na alimentação das vacas; não obstante, algumas forrageiras não fornecem os nutrientes exigidos pelo animal, sendo a suplementação concentrada viável quando se deseja continuar a produção. É fato que alguns ingredientes podem ser tóxicos ou apresentar fatores antinutricionais aos animais, como o trigo e seu efeito laxativo; o milho em (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Impacts of Cyber Security and Supply Chain Risk on Digital Operations: Evidence from the Pharmaceutical Industry.Federico Del Giorgio Solfa - 2022 - International Journal of Technology Innovation and Management (Ijtim) 2 (2):18-32.
  Purpose: The research explored empirical evidence to assess the impact of cyber security and supply chain risk on digital operations in the UAE pharmaceutical industry. Methodology/Design/Approach: Based on responses from 243 personnel working at 14 pharmaceutical manufacturing companies in Dubai, data were examined for normality, instrument validity and regression analysis. Cyber security and SC risk on digital operations were explored by applying convenient sampling and descriptive and analytical research design. Findings: The findings validated the significant positive association between cyber security (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Transforming Lasswell´s linear model in the digital football discourse: The level of Youtube communication.Oksana Kyrylova, Oleksandr P. Krupskyi & Alla Bakhmetieva - 2022 - Revista San Gregorio 1 (52):1-19.
  The purpose of the article was to explain how the communicative specificity of the digital social media environment is changing the traditional Lasswell’s linear model. The changes that occur in the structural units of the model were explored. This complex was examined based on the material of 18 successful YouTube blogs dedicated to football. It was found that the modern ecosystem of sports journalism is undergoing significant transformations in terms of content and structure. And the fact that modern digital journalism (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Structure and Function of Ethics Committee in Bangladesh: A pilot study.Shamima Parvin Lasker - 2022 - Bangladesh Journal of Bioethics 13 (3):1-7.
  A cross-sectional study was done on 50 ethics committee members from 15 different Ethics Committee (EC) over a period of 6 months from February 2018 to June 2018 to understand the structure and function of ECs in Bangladesh. Most of the ECs were male predominant (66.3%) and maximum ECs had technical members (93.33%). Only 8.3% ECs had lay person. Forty percent of the ECs did not update SOP routinely. Most of the ECs had no provision of training for its members (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sustainable Development Of Renewable Energy: A Case Study In Vietnam.Vu Ngoc Luan, Dao Hong van & Nguyen Duc Duong - 2022 - Journal of Positive School Psychology 6 (8):5833-5838.
  The depletion of fossil fuels, coupled with the growing awareness of the impact of fossil fuel consumption on the global environment, has spurred research activities focused on alternative (or recycled energy). Besides, the demand for energy and related services to meet people's economic and social development, welfare and health is also increasing daily. Therefore, renewable energy is an excellent approach to mitigate climate change and meet the sustainable energy needs of present and future generations future.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Concepción cristiana de familia desde el paradigma medieval.Jefferson Alexander Moreno-Guaicha & Alexis Mena-Zamora - 2022 - In Jefferson Alexander Moreno-Guaicha & Alexis Mena-Zamora (eds.), Genealogía de la familia. Concepciones filosóficas, psicológicas, políticas y sociológicas (Volumen 1). Quito: Abya-Yala. pp. 37-70.
  El concepto de familia a lo largo de la historia ha sido estructurado y entendido desde diversas ópticas y perspectivas, configuradas especialmente a partir de los enfoques filosóficos, políticos, religiosos y sociales de cada época. Como señala Morales Gómez (2015), la familia, “es la institución histórica y jurídica de más profundo arraigo a lo largo de las distintas etapas de la civilización y su origen se remonta a los albores de la humanidad” (p. 129), pero, a pesar de ser una (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Multidimensional relative poverty of rural women: Measurement, dynamics, and influencing factors in China.Yan Peng - 2022 - Frontiers in Psychology 13:1024760.
  The results showed that the relative poverty of women in rural households is extensive and broader, especially in the economic, humanities, and rights dimensions, and is much higher than that of men. Education level, physical health, ideology, and family status are the primary factors affecting the multidimensional relative poverty of women. -/- Conclusion: This study finds that the relative poverty of rural women exists within the family and it is multi-dimensional. This finding provides a reference for promoting well-rounded human development (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. A Study of Obstacles in Plagiarism Software Subscribing by Colleges in Tamil Nadu.A. Subaveerapandiyan & N. Sakthivel - 2022 - DESIDOC Journal of Library and Information Technology 42 (5):318-324.
  This article attempts to comprehend the current issues and hurdles that Indian colleges affiliated with Tamil Nadu State Universities encounter when trying to subscribe to a software that detects plagiarism. The study’s goals are to determine whether colleges employ anti-plagiarism software, whether they ensure that their student-given assignments are free of copyright infringement, whether tutors teach about academic misconduct, and what people seem to think of anti-plagiarism software. We surveyed for this study and distributed the questionnaires among college administrators, principals, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. OPUS-CAT: A State-of-the-Art Neural Machine Translation Engine on Your Local Computer. [REVIEW]Yuri Balashov - 2021 - The ATA Chronicle.
  Neural machine translation (NMT) is one of the success stories of deep learning and artificial intelligence. Revolutionary innovations in the computational architectures made in 2015–2017 have led to dramatic improvements in the quality of machine translation (MT) and changed the field forever. Some professional translators welcome these changes with enthusiasm, others less so. But everyone has to deal with them. Historically, the relationship between human translation and MT has been uneasy and complicated, but an increasing number of players in both (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Formulação e Fabricação de Rações Para Ruminantes.Emanuel Isaque Cordeiro da Silva - 2021 - Belo Jardim: Emanuel Isaque Cordeiro da Silva.
  Livro com 230 páginas de referência para a Formulação de Dietas e Fabricação de Rações para bovinos de corte, bovinos leiteiros, bubalinos, caprinos e ovinos. A visualização é parcial. Referências Bibliográficas: ANDRIGUETTO, J. M. et al. Nutrição Animal–Alimentação Animal Aplicada. São Paulo: Nobel, 3ª edição, v. 2, 1988. ARAÚJO, L. F.; ZANETTI, M. A. (Eds.). Nutrição Animal. 1ª ed. Barueri: Manole, 2019. BELLUZO, C. E. C. et al. Curso de atualização em ovinocultura. Araçatuba: UNESP, 2001. BORGES, Iran; GONÇALVES, Lúcio Carlos. (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Introduction to the special issue on “Grassroots and inclusive innovations: Conceptualizing synergies and complementarities”.Oscar Hauptman, Wee-Liang Tan & Partha Gangopadhyay - 2021 - Technological Forecasting and Social Change.
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Формування системи управління соціальною відповідальністю закладу охорони здоров’я.Oleksandr P. Krupskyi & Y. Stasyuk - 2021 - In Tatyana Grynko (ed.), Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. Dnipro: pp. 173-190.
  Розглянуто питання формування системи управління соціальною відповідаль-ністю закладу охорони здоров’я. Класифіковано теоретичні підходи до визначення поняття «соціальна відповідальність». Наведено фактори, які заважають або сприяють введенню системи соціальної відповідальності у закладах охорони здоров’я на поточному етапі медичної реформи в Україні. Виокремлені складові, критерії та коефіцієнти ефективності соціальної відповідальності закладу охорони здоров’я. Запропоновано схему механізму управління соціальною відповідальністю закладу охорони здоров’я. Виділені можливі напрямки впровадження програм соціальної відповідальності та очікувані результати. -/- Authors research questions of formation of the management system of social (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Формування системи управління соціальною відповідальністю закладу охорони здоров’я.Oleksandr P. Krupskyi, Y. Stasyuk & Nataliya Lubenets - 2021 - In Tatyana Grynko (ed.), Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. Dnipro: pp. 173-190.
  Розглянуто питання формування системи управління соціальною відповідаль-ністю закладу охорони здоров’я. Класифіковано теоретичні підходи до визначення поняття «соціальна відповідальність». Наведено фактори, які заважають або сприяють введенню системи соціальної відповідальності у закладах охорони здоров’я на поточному етапі медичної реформи в Україні. Виокремлені складові, критерії та коефіцієнти ефективності соціальної відповідальності закладу охорони здоров’я. Запропоновано схему механізму управління соціальною відповідальністю закладу охорони здоров’я. Виділені можливі напрямки впровадження програм соціальної відповідальності та очікувані результати. -/- Authors research questions of formation of the management system of social (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Creating new internship opportunities: engaging employers to see the value in humanities and social sciences.Jonathan Y. H. Sim - 2021 - Times Higher Education (Campus).
  Humanities and social science majors are frequently misunderstood, in Singapore as in many other parts of the world. The value of their education is regularly questioned, and many employers are unaware of the value such majors can bring to the table. They prefer to hire graduates with more explicitly “practical” degrees for jobs that humanities and social sciences students could excel in. As a result, humanities and social sciences students are not typically considered for many organisations and roles, despite offering (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The teaching of computer ethics on computer science and related degree programmes. a European survey.Ioannis Stavrakakis, Damian Gordon, Brendan Tierney, Anna Becevel, Emma Murphy, Gordana Dodig-Crnkovic, Radu Dobrin, Viola Schiaffonati, Cristina Pereira, Svetlana Tikhonenko, J. Paul Gibson, Stephane Maag, Francesco Agresta, Andrea Curley, Michael Collins & Dympna O’Sullivan - 2021 - International Journal of Ethics Education 7 (1):101-129.
  Within the Computer Science community, many ethical issues have emerged as significant and critical concerns. Computer ethics is an academic field in its own right and there are unique ethical issues associated with information technology. It encompasses a range of issues and concerns including privacy and agency around personal information, Artificial Intelligence and pervasive technology, the Internet of Things and surveillance applications. As computing technology impacts society at an ever growing pace, there are growing calls for more computer ethics content (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới 2021.T. S. Lê Văn Út - 2021 - Ton Duc Thang University Portal.
  Hàng năm, việc công bố danh sách các nhà nghiên cứu thuộc tốp 100 ngàn các nhà nghiên cứu có trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới theo Cơ sở dữ liệu Scopus là vấn đề rất được cộng đồng khoa học quan tâm. -/- Năm 2021, kết quả này đã tiếp tục được công bố bởi nhóm tác giả gồm TS. John P. A. Ioannidis (giáo sư thực thụ về y khoa, nghiên cứu sức khỏe và chính sách, (...)
  Remove from this list   Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 186