Suy ngẫm về trí thức tinh hoa

Tạp Chí Kinh Tế Và Dự Báo (13/3/2022) (2022)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Giới trí thức (giới tinh hoa) có vai trò quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Và điều quan trọng là trí thức đóng góp vào sự “thức tỉnh” xã hội [1]. Trí thức mạnh thì khoa học mạnh, khoa học mạnh thì dân trí tăng cao (khai/tăng dân trí), dân trí cao thì đất nước thịnh cường văn minh (hậu dân sinh). Muốn có tầng lớp trí thức mạnh thì phải tìm ra được trí thức thật và sau đó tạo điều kiện phù hợp để họ phát triển, đóng góp/cống hiến cho đất nước.

Author's Profile

Van Quy Khuc
Colorado State University (PhD)

Analytics

Added to PP
2024-01-18

Downloads
62 (#90,004)

6 months
62 (#64,524)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?