Dịch vụ hệ sinh thái ES trong đào tạo bậc đại học và cao hơn

Abstract

Hackenburg et al. (2023) nghiên cứu dữ liệu về 20 chương trình đào tạo có cấp bằng và 112 khóa học bậc đại học có liên quan tới dịch vụ hệ sinh thái (ecosystem services - ES) để hiểu hơn về cách thức thông tin, kiến thức ES đang được truyền dẫn tới xã hội.

Analytics

Added to PP
2023-08-25

Downloads
76 (#85,647)

6 months
63 (#61,226)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?