Khi cả thế giới thành “phòng thí nghiệm học online”

Abstract

Những ngày diễn ra dịch COVID-19, trong con mắt các nhà nghiên cứu giáo dục, cả thế giới bỗng biến thành “phòng thí nghiệm học online” và họ nhanh chóng nhìn ra một loạt vấn đề cần được thảo luận.

Analytics

Added to PP
2020-06-26

Downloads
692 (#22,644)

6 months
69 (#67,885)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?