Lấy trứng chọi đá: Liệu tạp chí khoa học có bị thay thế bởi preprint?

Kinh Tế Và Dự Báo (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

“Sàn đấu” Hiệp hội Các nhà biên tập khoa học châu Âu vừa chứng kiến trận so găng quyết liệt giữa hai đối thủ cân tài, cân sức: Chủ tịch chi hội EASE Việt Nam TS. Vương Quân Hoàng và TS. Haseeb Md. Irfanullah, Ban Biên tập Tạp chí Learned Publishing.

Analytics

Added to PP
2022-10-15

Downloads
44 (#81,326)

6 months
31 (#63,069)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?