Sinh hoạt khoa học VIASM HANU mang BMF Analytics đến với KHXH&NV

Bmf (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trong 2 ngày, từ mùng 3 đến 4 tháng 11, tại Hà Nội đã diễn ra các phiên sinh hoạt khoa học do Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Trường Đại học Hà Nội (HANU) đồng tổ chức. Thông qua khoảng thời gian tương đối gọn gàng, một phần của chương trình đã giúp mang phương pháp phân tích giúp ứng dụng trong công việc nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có tên gọi “BMF Analytics” (gọi tắt là BMF) đến với những người tham dự chương trình.

Analytics

Added to PP
2023-11-06

Downloads
191 (#69,185)

6 months
191 (#13,053)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?