Tìm hiểu sản phẩm lưu niệm tại một số tuyến điểm du lịch ở Hải Phòng

Dissertation, Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng (2012)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch tại một số tuyến điểm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hệ thống lại các mặt hàng sản phẩm lưu niệm của Hải Phòng. Bước đầu đề ra những định hướng, giải pháp cho phát triển sản phẩm lưu niệm của thành phố.

Analytics

Added to PP
2023-09-20

Downloads
60 (#83,382)

6 months
60 (#49,030)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?