AI cảm xúc và đạo đức nhà báo

Tạp Chí Thông Tin Và Truyền Thông (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Tóm tắt Emotional AI hay AI cảm xúc là một nhánh của AI có khả năng nhận biết, diễn giải, mô phỏng và phản ứng với cảm xúc con người Các ứng dụng của AI cảm xúc có thể giúp cho người làm báo cải thiện lối hành văn của mình dựa trên phản hồi của độc giả, đồng thời hỗ trợ tòa soạn thăm dò ý kiến của độc giả. Một trong những rủi ro lớn nhất của AI cảm xúc là tiềm tàng ô nhiễm không gian thông tin. Các thông tin có thể được làm giả và xuyên tạc với mục đích thao túng cảm xúc người đọc. Nhà báo cần hiểu biết đúng đắn về công nghệ AI và mô hình cảm xúc, không lạm dụng AI cảm xúc để tác động cảm xúc của người đọc, sử dụng công nghệ một cách minh bạch và đạo đức, và bảo vệ dữ liệu của độc giả.

Analytics

Added to PP
2023-06-23

Downloads
282 (#63,695)

6 months
128 (#36,109)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?