Bài và tác giả ĐH Phenikaa trên các ấn phẩm có HSTĐ vượt trội

Phenikaa Portal 2020 (7):1-4 (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Trong hoạt động khoa học, số lượng không phải là yếu tố quyết định. Uy tín khoa học còn bắt buộc phải được gây dựng qua những bài CBQT tốt. Một trong những chỉ dấu quan trọng bậc nhất chính là việc xuất bản được trên các ấn phẩm có hệ số tác động cao (HSTĐ).

Analytics

Added to PP
2020-08-07

Downloads
254 (#62,726)

6 months
66 (#70,261)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?