Đôi điều về thể loại văn học chống biến đổi khí hậu: Cli-fi

Kinh Tế Và Dự Báo (2023)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Gần đây, bài nghiên cứu xuất bản trên tạp chí Environmental Humanities của tác giả Schneider-Mayerson đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo học giới, chính giới và các nhóm hoạt động xã hội vì môi trường sống toàn cầu [1]. Cụ thể, tác giả tìm tòi trong địa hạt “climate fiction” – tức là thể loại văn học không giấu chủ đích, nhằm vào nội dung trực diện đối với vấn nạn khủng hoảng khí hậu – đang bùng nổ về số lượng tác phẩm trong thập niên đầu thế kỷ 21 (gọi tắt là cli-fi). Thường khi nghe qua phần đông cho rằng, thể loại tác phẩm này sẽ có tác động sinh thái-chính trị tích cực thông qua trang bị cơ sở thông tin cho độc giả nhận biết tương lai khí hậu và thuyết phục về mức độ ảnh hưởng khẩn cấp của biến đổi khí hậu.

Analytics

Added to PP
2023-10-06

Downloads
148 (#80,725)

6 months
101 (#43,729)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?