Sự thật về nội lực Việt Nam trong trích dẫn khoa học hàng đầu thế giới 2021

Dân Trí Online (2021)
  Copy   BIBTEX

Abstract

(Dân trí) - Thống kê mới nhất, năm 2021 Việt Nam có 65 đại diện nội lực vào top nhà khoa học trích dẫn hàng đầu thế giới

Analytics

Added to PP
2022-09-03

Downloads
19 (#75,445)

6 months
19 (#52,527)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?