Vài dòng tản mạn về JSTOR, xưa và nay

AISDL 2020:1-5 (2020)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Hiện tại, hệ thống JSTOR đã có một giao diện web rất thân thiện. Họ cũng đã tăng cường các mục thông tin bài vở phổ thông, có tính cách phổ biến cập nhật thông tin khoa học. Nhiều thông tin khai thác từ lịch sử dữ liệu hàn lâm cũng rất lý thú, nhờ vào hệ thống lớn tích lũy lâu ngày của 2600 tạp chí hàn lâm hàng đầu, từ 1200 nhà xuất bản của 57 quốc gia.

Author's Profile

Quan-Hoang Vuong
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2020-08-29

Downloads
415 (#38,891)

6 months
106 (#34,130)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?