Về vai trò của nghiên cứu trong giáo dục Việt Nam thời đại 4.0

Trang Thông Tin Điện Tử Hội Đồng Lý Luận Trung Ương 2019 (8):1-15 (2019)
  Copy   BIBTEX

Abstract

Cách mạng 4.0 đã và đang mang đến sự thay đổi lớn trong đời sống của người dân Việt Nam. Sự tiện dụng của Grab, khả năng cập nhật 24/24 của Facebook, hay sự đa dạng về nội dung của YouTube thúc đẩy xã hội tiến tới thời đại mới của khởi nghiệp điện toán (Vuong, 2019). Ở đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội để khởi nghiệp thông qua sự kết nối đến khắp mọi nơi trên thế giới của Internet và sức mạnh tính toán nằm gọn trong long bàn tay. Hiện nay, sản xuất video trên YouTube, cho thuê nhà qua AirBnb, hay chạy xe cho Grab tạo ra công việc có khả năng tạo lợi nhuận cho người tham gia thị trường, dù là người lao động, hay tổ chức cung ứng dịch vụ.

Author's Profile

Quan-Hoang Vuong
Phenikaa University

Analytics

Added to PP
2020-02-18

Downloads
810 (#11,859)

6 months
150 (#7,638)

Historical graph of downloads since first upload
This graph includes both downloads from PhilArchive and clicks on external links on PhilPapers.
How can I increase my downloads?