Results for ' hodnotová neutralita'

4 found
Order:
 1.  88
  Hans Albert a problém hodnotové neutrality vědy.Jitka Paitlová - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (3):381-396.
  Studie pojednává o analýze a navrhovaném řešení problému „hodnotové neutrality" vědy německým kritickým racionalistou Hansem Albertem. Především Albert odmítá dvě vyhrocené pozice: novopozitivistickou ignoraci hodnotících soudů i jejich existencialistickou adoraci. Naopak se prostřednictvím takzvaných přemosťovacích principů snaží překlenout propast mezi poznáním na jedné straně a rozhodnutím na straně druhé. V návaznosti na Maxe Webera uznává princip hodnotové neutrality ve vědě, ovšem pouze v oblasti jejího objektového jazyka, neboť věda jako technologický systém výpovědí má pouze informativní, nikoli normativní charakter. To však (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2. Jazyková komunikace a hodnotová atmosféra.Ladislav Tondl - 2015 - Teorie Vědy / Theory of Science 37 (4):389-397.
  Tento článek z pozůstalosti profesora Ladislava Tondla poukazuje na to, že hodnoty představují neodmyslitelný kontext komunikace a rozhodování. Vychází z předpokladu, že každý komunikační akt se odehrává za jistých okolností a podmínek, ve spojení se zjištěnou problémovou situací a ve vztazích s určitými potřebami a cíli a směry naší činnosti. Součástí těchto podmínek je soubor vlivů a okolností, které lze charakterizovat jako hodnotová atmosféra. Tato atmosféra a s ní spojené faktory mohou modifikovat význam dané komunikace, a to nejen v (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Il codice di condotta dell’insegnante tra valori interni e valori esterni della professione.Marcello Ostinelli - 2016 - In Un'etica per la scuola. Rome, Italy: Carocci Editore. pp. 37-56.
  La definizione di un’etica professionale dell’insegnante e l’adozione di un codice di condotta specifico sono due elementi rilevanti del processo di professionalizzazione dell’insegnamento. Una professione si differenzia infatti da una mera occupazione per certi valori che la caratterizzano. Essi si distinguono in valori interni (determinati dalle caratteristiche intrinseche della professione) e in valori esterni (ricavati da un’interpretazione appropriata del contesto sociale e politico entro cui si esercita la professione). La relazione identifica due valori fondamentali della professione insegnante: l’uno interno, la (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Conscious Primitives and Their Reality.Simone Gozzano - 2016 - Rivista Internazionale di Filosofia e Psicologia 7 (2):247-255.
  : In The Varieties of Consciousness, Kriegel argues that it is possible to devise a method to sort out the irreducible primitive phenomenologies that exist. In this paper I argue that his neutrality notwithstanding, Kriegel assumes a form of realism that leaves unresolved many of the conundrums that characterize the debate on consciousness. These problems are evident in the centrality he assigns to introspection and his characterization of cognitive phenomenology. Keywords : Consciousness; Introspection; Realism; Type-identity; Dispositional Properties I primitivi della (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark