Results for 'výtvarné umění'

Order:
 1. N. Goodman, Jazyky umění: Nástin teorie symbolů. [REVIEW]Tomas Hribek - 2008 - Organon F: Medzinárodný Časopis Pre Analytickú Filozofiu 15 (2):273-278.
  A review of the Czech translation of Nelson Goodman's Languages of Art. I emphasize Goodman's move away from the issue of the definition of art, and the fruitfulness of the autographic/allographic distinction.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Hieroglyfické písmo.Tomáš Dvořák - 2017 - Teorie Vědy / Theory of Science 39 (1):83-107.
  Studie komentuje a kriticky rozvádí Ginzburgovu koncepci indexického paradigmatu ve vědách o člověku. Zasazuje metodu čtení vedlejších detailů coby indikátorů nějaké přímo nepřístupné skutečnosti do historického, kulturního a zejm. technického kontextu na příkladech proměn lékařské diagnostiky či znalectví umění. Sleduje souvislosti mezi vývojem gramotnosti, písmových forem a grafologických postupů v 19. století a nástup technických forem zápisu, který vnesl do řady oborů nové postupy interpretace a analýzy a zproblematizoval tradiční hranice mezi přírodními, sociálními a humanitními vědami.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  59
  Durdík a Hostinský: Počátky Darwinismu V Čechách.Karel Stibral - 2010 - Teorie Vědy / Theory of Science 32 (3):319-339.
  Text se zaměřuje na přijetí a vnímání darwinismu v českých zemích v 19. století, kdy bylo šíření a interpretace Darwinova učení paradoxně spjato s dvěma profesory estetiky z Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, Josefem Durdíkem a Otakarem Hostinským. Ačkoliv poněkud zjednodušovali teorii přírodního výběru, Darwinovu teorii chápali jako příchod nového paradigmatu. Tento text představuje a srovnává interpretaci darwinismu u obou estetiků, zejména jejich stanoviska k teorii přírodního výběru, možnostem aplikace této teorie v estetice a teorii umění, a také jejich vztah k (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark