Results for 'Grzegorz Gaszczyk'

21 found
Order:
 1.  61
  Critique of Experimental Research on Selfless Assertions.Grzegorz Gaszczyk - 2019 - Diametros 16 (59):23-34.
  In this paper, I show that Turri’s (2015a) experimental study concerning selfless assertions is defective and should therefore be rejected. One performs a selfless assertion when one states something that one does not believe, and hence does not know, despite possessing well supported evidence to the contrary. Following his experimental study, Turri argues that agents in fact both believe and know the content of their selfless assertions. In response to this claim, I demonstrate that the conclusions he draws are premature (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Deep Uncertainties in the Criteria for Physician Aid-in-Dying for Psychiatric Patients.Piotr Grzegorz Nowak & Tomasz Żuradzki - 2019 - American Journal of Bioethics 19 (10):54-56.
  In their insightful article, Brent Kious and Margaret Battin (2019) correctly identify an inconsistency between an involuntary psychiatric commitment for suicide prevention and physician aid in dying (PAD). They declare that it may be possible to resolve the problem by articulating “objective standards for evaluating the severity of others’ suffering,” but ultimately they admit that this task is beyond the scope of their article since the solution depends on “a deep and difficult” question about comparing the worseness of two possible (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Fragen der internationalen Werbung.Grzegorz Kaszewski - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 4:123-133.
  Tendencja do zmniejszenia kosztów produkcji przez firmy działające na międzynarodowym rynku dotyka również reklamy. Międzynarodowe przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wydatki na reklamę w poszczególnych krajach, decydują się coraz częściej na stosowanie tej samej reklamy w mniej lub bardziej zmienionej formie w różnych krajach, nie bacząc przy tym na istniejące między tymi krajami różnice kulturowe. Prezentowany artykuł wykazał, że istnieje wiele czynników, które należy uwzględnić w reklamie międzynarodowej, a których znajomość pozwala na podwyższenie jej efektywności w istotny sposób. Różnice między reklamą narodową (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  28
  Starzenie się populacji. Aktywizacja, koprodukcja i integracja społeczna osób starszych.Grzegorz Gawron, Andrzej Klimczuk & Zofia Szweda-Lewandowska - 2021 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Opracowanie ma charakter poglądowo-teoretyczny, powstało bowiem na podstawie przeglądu dostępnej literatury przedmiotu. Publikacja skierowana jest zarówno do naukowców jak i studentów zajmujących się tematyką starzenia się ludności, starości i osób starszych oraz do coraz szerszego grona zainteresowanych tymi zagadnieniami praktyków, w tym polityków i decydentów oraz reprezentantów usług publicznych, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych. ** The study is illustrative and theoretical in nature, as it was based on a review of the available literature on the subject. The publication is addressed (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  38
  Anna CZERWIŃSKA-RYDEL, Życie pod psem według Artura Schopenhauera. [REVIEW]Grzegorz Trela - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (1):221.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Introduction to the Issue.Grzegorz Trela - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):217-220.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Was wird von der Werbung in Wirklichkeit verkauft? : Analyse der gegenwärtigen Schlüsselwörter.Grzegorz Kaszewski - 2004 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica 4:107-122.
  Reklama jako sztuka perswazji wykorzystuje obecnie każdą technikę i każdy środek w celu zwiększenia swego wpływu na potencjalnego konsumenta. Ważnym aspektem reklamy są tzw. słowa-klucze (Schlüsselwörter), które ze względu na swą semantykę wywołują różnorodne pozytywne konotacje i skojarzenia. Słowa te transportują pewne wartości, które zostają przez konsumenta przenoszone na reklamowany produkt, co przyczynia się do zwiększenia wartości danego produktu w oczach konsumenta. Analizie poddano 100 tekstów reklamowych, które ukazały się w prasie niemieckiej w latach 2001-2002. Słowa-klucze zostały wyodrębniane osobno z (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  50
  Kilka uwag o "postulowanej ontologii" teorii naukowych.Grzegorz Bugajak - 2004 - Studia Philosophiae Christianae 40 (2):315-322.
  The notion of so-called "postulated ontology" appears in the context of a well- -known thesis of the underdetermination of scientific theories by empirical data. It is argued in the paper, that the conviction of the existence of some kind of relation between a given theory and ontological ideas can be derived from this thesis, regardless of its particular form. Therefore, certain solutions to classical philosophical questions can be obtained, in principle, by careful inspection of scientific achievements. However, if the thesis (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. On The Notion of Chance and Its Application in Natural Sciences.Grzegorz Bugajak - 2008 - In Proceedings of the Xxii World Congress of Philosophy. pp. 7-15.
  The notion of chance plays an important role in some philosophical analyses and interpretations of scientific theories. The most obvious examples of that are the theories of evolution and quantum mechanics. This notion, however seems to be notoriously vague. Its application in such analyses, more often than not refers to its common-sense understanding, which, by definition, cannot be sufficient when it comes to sound philosophical interpretations of scientific achievements. The paper attempts at formulating a ‘typology of chance’. It distinguishes eight (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  62
  Rozum a wiara: Problem separacji dyscyplin.Grzegorz Bugajak - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (2):132-148.
  The paper remains and reinforces a viewpoint that science and religion (theology) are methodologically and epistemologically independent. However, it also suggests that this independence can be overcome if a "third party" is taken into account, that is - philosophy. Such possibility seems to follow from the thesis of incommensurability and the thesis of underdetermination formulated and analyzed in current philosophy of science.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Język, logika i życie społeczne Wspomnienie o profesor Barbarze Stanosz (1935–2014).Trela Grzegorz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):483-490.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  85
  Kuhn, Thomas S.: The structure of scientific revolutions. 50th anniversary. [REVIEW]Trela Grzegorz - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):539-544.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Logika — sprawa lu ka Wspomnienie o profesorze Andrzeju Grzegorczyku (1922–2014).Trela Grzegorz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):491-498.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  94
  Nauka i wartościowania — uwagi o kondycji filozoficznej refleksji nad nauką.Trela Grzegorz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):277-298.
  Science and valuation — remarks about the condition of philosophical re ection on science this text is an attempt at a more general look at twentieth‐century philosophical re ection on science conceived as persistent trials to eliminate the non‐eliminateable, i.e. valuations. In this article, I recall the most important concepts of knowledge developed in the twentieth‐century philosophy of science by exposing assumed axiology in, among other things: the Vienna Circle, Karl raimund Popper’s falsi cationism, the historical and social approach of (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  77
  Volker Halbach: Aksjomatyczne teorie prawdy. [REVIEW]Trela Grzegorz - 2014 - Argument: Biannual Philosophical Journal 4 (2):479-480.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Between Evolution and Creation: A Forgotten Lesson.Jacek Tomczyk & Grzegorz Bugajak - 2008 - Omega. Indian Journal of Science and Religion 7 (2):6–21.
  Heated debates stemming from the confrontation of scientific knowledge with the biblical picture of the creation of man, which had followed the publication of Darwin's theory of evolution, became far less prominent in the second half of the 20th century. This was due to two factors: first, the theory of evolution was partly accepted in theological circles and at the same time biologists showed a growing awareness of the limited epistemological scope of the competence of the natural sciences. This lesson (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  77
  Thomas S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions. 50th anniversary. [REVIEW]Rec Grzegorz Trela - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):539-544.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  53
  Obóz Kultury 2.0.Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska, Andrzej Klimczuk, Maciej Rynarzewski, Jacek Seweryn, Stunża M., D. Grzegorz, Marcin Wilkowski & Anna Orlik - 2010 - Fundacja Ortus.
  Obóz Kultury 2.0 Mirosław Filiciak, Alek Tarkowski, Agata Jałosińska, Andrzej Klimczuk, Maciej Rynarzewski, Jacek Seweryn, Stunża M., D. Grzegorz, Marcin Wilkowski & Anna Orlik .
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Mind, Language and Action — 36th International Wittgenstein Symposium”.Trela Grzegorz Trela Renata - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):545-552.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Withdrawal Aversion as a Useful Heuristic for Critical Care Decisions.Piotr Grzegorz Nowak & Tomasz Żuradzki - 2019 - American Journal of Bioethics 19 (3):36-38.
  While agreeing with the main conclusion of Dominic Wilkinson and colleagues (Wilkinson, Butcherine, and Savulescu 2019), namely, that there is no moral difference between treatment withholding and withdrawal as such, we wish to criticize their approach on the basis that it treats the widespread acceptance of withdrawal aversion (WA) as a cognitive bias. Wilkinson and colleagues understand WA as “a nonrational preference for withholding (WH) treatment over withdrawal (WD) of treatment” (22). They treat WA as a manifestation of loss aversion (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  53
  Teoria zdań odrzuconych.Urszula Wybraniec-Skardowska - 1969 - Dissertation, Opole University
  This is the PhD dissertation, written under supervision of Professor Jerzy Słupecki, published in the book: U.Wybraniec-Skardowska i Grzegorz Bryll "Z badań nad teorią zdań odrzuconych" ( "Studies of theory of rejected sentences"), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Seria B: Studia i Monografie nr 22, pp. 5-131. It is the first, original publication on the theory of rejected sentences on which are based, among other, papers: "Theory of rejected propositions. I"and "Theory of rejected propositions II" with Jerzy (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations