Order:
 1.  63
  Abgeschiedenheit Mistrza Eckharta w fenomenologicznej wykładni Bernharda Weltego.Joachim Piecuch - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (2):323-340.
  The basis of analyzes carried out in the article is the work of Bernhard Welte: Meister Eckhart. Gedanken zu seinen Gedanken. The central subject of research is the idea Abgeschiedenheit (“isolation”). Following the interpretation of Welte it has been considerated a phenomeno‐ logical description on two ways. From the practical experience, as a modus vivendi a religious man, and from the theoretical, as speculative thought. Theoretical considerations consist of analysis of the concept of truth and goodness, which Eckhart identifies with (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Fenomenologia doświadczenia granicznego w ujęciu Józefa Tischnera.Joachim Piecuch - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):239-258.
  English title: Józef Tischner’s Phenomenology of Boundary Experience. Author of the paper distinguishes four paradigms of phenomenological analysis one can indicate in Tischner’s philosophical writing. Each of these paradigms captures the issue of the genuine source of phenomenological experience. This genuine source can be provided with: transcendental ‘I’, axiological ‘I’, Dasein, or the relationship to another man. By developing the latter, i.e. the paradigm based on the experience of meeting (dialogue), Tischner makes the foundations for his Philosophy of Drama (in (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  37
  Wniknąć w nicość. Bernharda Weltego wykład o nadziei i rozpaczy.Joachim Piecuch - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):313-322.
  Myśl fryburskiego filozofa religii, Bernharda Weltego, wielokrotnie dotykała zagadnienia nicości. Artykuł prezentuje funkcje, jaką Welte przypisał idei nicości w kontekście doświadczenia konstytutywnego, wyznaczającego podstawową charakterystykę ludzkiej egzystencji. Doświadczenie konstytutywne pociąga za sobą przenikanie się czyjejś skończoności z nieskończonością. Ta pierwsza wyraża się w byciu świadomym własnej śmiertelności i winy, ta druga w aktywności ludzkiego ducha, szczególnie w odczuwaniu obowiązku. Bycie człowieka sytuuje się między tymi przeciwstawnymi siłami, poszukuje sensu swojej egzystencji. Jednocześnie stwarza ono różne relacje, jakie mogą między nimi zachodzić. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark