Results for 'Larysa Yatchenko'

4 found
Order:
 1.  97
  Ритуально-міфологічний субстрат у романі Ґ. Майрінка «Ґолем».Larysa Yatchenko - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:143-147.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  48
  Нобелівська лекція як віддзеркалення світогляду лауреата.Larysa Pavlenko - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:104-111.
  Статтю присвячено дослідженню змістової складової такого специфічного мовленнєвого жанру як Нобелівська лекція. Увагу зосереджено на проблемно-тематичних характеристиках англомовних лекцій, які були прочитані лауреатами в галузі літератури. Проаналізовано чинники, що впливають на зміст лекції. Встановлено взаємозв’язок між темою доповіді та офіційним обґрунтуванням нагороди членами Шведської академії.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. The Image of a Writer in Nobel Lectures Delivered by Laureates in Literature.Larysa Pavlenko - 2018 - Language: Classic – Modern – Postmodern 4:68-79.
  Background. A growing interest in discursive nature of Nobel lectures resulted in a number of studies which emphasize their rhetorical force to influence public opinion and to popularize ideas in different spheres of human life. Analyzing Literature Laureates’ lectures, most researchers focus on linguistic means and the personality of the Nobelist himself/herself. However, characteristics of a writer proper have not been dealt with indepth. This article maintains our previous study, which indicates a close relationship between the content component of the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Бартоліні, Марія Ґрація. «Пізнай самого себе»: неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди, переклад з італійської Мар’яни Прокопович та Катерини Новікової (Київ: Академперіодика, 2017), 157 с. [REVIEW]Larysa Dovga - 2017 - Kyivan Academy 14:213-218.
  Вихід у світ перекладу праці Марії Ґрації Бартоліні, відомої італійської славістки та дослідниці українських ранньомодерних текстів, не залишиться поза увагою тих, хто цікавиться історією вітчизняної культури, а тим більш її вивчає. На це є декілька причин. По-перше, ця праця є методологічно цілком новаторською на тлі величезного наукового та науково-популярного доробку, присвяченого творчості Григорія Сковороди. По-друге, авторка не лише декларує давно назрілу потребу «розсіяти стереотипи… про народний, несистематичний характер його рефлексії» (c. 5), а й успішно це здійснює. По-третє, джерела, на які (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark