Results for 'Mami Niida'

5 found
Order:
 1.  23
  Sero-Epidemiological Study of Respiratory Syncytial Virus.Mami Niida, Tetsuo Nakayama & Eitaro Suzuki - manuscript
  Background: Respiratory syncytial virus (RSV) is one of the major viruses that cause respiratory infections in all generations, not only in neonates and infants. There is a limited number of reports on serological epidemiology of RSV subgroups A and B. Neutralizing test (NT) antibody reflects protective immunity but bothersome. Sero-epidemiological study should be performed using practical NT method. Methods: Two wild-type viruses subgroups A and B, isolated in 2013, and the Long strain was used as the challenge viruses. NT antibody (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  54
  Where Is the Money? The Intersectionality of the Spirit World and the Acquisition of Wealth.Suleman Lazarus - 2019 - Religions 10 (146):1-20.
  This article is a theoretical treatment of the ways in which local worldviews on wealth acquisition give rise to contemporary manifestations of spirituality in cyberspace. It unpacks spiritual (occult) economies and wealth generation through a historical perspective. The article ‘devil advocates’ the ‘sainthood’ of claimed law-abiding citizens, by highlighting that the line dividing them and the Nigerian cybercriminals (Yahoo-Boys) is blurred with regards to the use of magical means for material ends. By doing so, the article also illustrates that the (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  57
  Conceptual Thinking in Hegel’s Science of Logic.Pirmin Stekeler-Weithofer - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):445-474.
  Filozofia analityczna po logicyzmie Fregego i atomizmie logicznym Russella odziedziczyła szereg założeń związanych z istnieniem rodzajowej dziedziny bytów indywidualnych, których tożsamość i elementarne określenia już mamy zdefiniowane. Te „indywidua” istnieją tylko w idealnych „światach możliwych” i nie są niczym innym jak zbiorami posiadającymi strukturę bądź czystymi zbiorami matematycznymi. W przeciwieństwie do takich czysto abstrakcyjnych modeli, Hegel analizuje rolę pojęciowych rozróżnień i odpowiednich brakujących inferencji w rzeczywistym świecie. Tutaj wszystkie obiekty są przestrzennie i czasowo skończone. Nawet jeśli rzeczywiste rzeczy poruszają się (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  69
  Muzyka i jej cielesne osadzenie. Pomiędzy schematami ciała a wolnością wykonania.Małgorzata A. Szyszkowska (ed.) - 2018 - Warsaw, Poland: Warszawskie Wydawnictwa Socjologiczne.
  Autorka chciałaby prześledzić niektóre schematy cielesnych zachowań i podstaw w odniesieniu do indywidualnego śpiewu oraz do gry na wiolonczeli w odniesieniu do pojęć piękna, wolności i przemocy. W rezultacie tych analiz chciałaby wskazać na przełamywanie zastanych cielesnych schematów na rzecz muzyki (lepszej gry, lepszego dźwięku, lepszego brzmienia) np. u wirtuozów instrumentalistów Mstislava Rostropovicha czy 2 Cellos a także we współczesnej pedagogice muzycznej oraz u śpiewaków wirtuozów muzyki popularnej, np. Whitney Houston. Zastanawianiu się nad tym, jak dochodzi do przełamania oraz „uwolnienia (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Wiedergabemöglichkeiten der polnischen Fügungen mit der Partizipien im deutschen.Łukasz Marek Plęs - 2009 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 5:237-272.
  Autor niniejszego artykułu stawia sobie za cel sklasyfikowanie różnorodnych możliwości przekładu na język niemiecki polskich konstrukcji z imiesłowami. Dotyczy to, zgodnie z polską tradycją gramatyczną, czterech typów imiesłowów: przymiotnikowych biernych i czynnych oraz przysłówkowych uprzednich i współczesnych. Jako materiał źródłowy posłużyły prozatorskie utwory znanych pisarzy polskich oraz ich przekłady dokonane przez zawodowych tłumaczy niemieckich, specjalizujących się w przekładach literatury polskiej. Z zaprezentowanego materiału wynika, że należy unikać bezkrytycznego kopiowania polskich struktur imiesłowowych, w szczególności, gdy mamy do czynienia z imiesłowami przysłówkowymi. (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark