Results for 'Mariya Lynnyk'

5 found
Order:
 1. Світ символів Григорія Сковороди у збірці «Сад божественних пісень».Mariya Lynnyk - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:14-19.
  У статті проаналізовано символіку збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень». Сильною позицією книжки є символ саду, яку філософ розширив введенням метафоричного образу зерен як мудрості, що «проросли із Священного Писання». У такий спосіб Г. Сковорода розширює межі інтерпретації Біблії крізь призму власного бачення світу. У роботі також досліджено філософські настанови, які проповідував мислитель протягом усього життя. Через універсальність ідей та розлогу інтертекстуальність твори цього барокового автора завжди матимуть невичерпну цінність для літературознавця.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  64
  Harmonization of Accounting for Public Sector Entities in Accordance with the Leading International Standards: A Comparison of Italy and Ukraine.Mariya Lalakulych, Igor Britchenko & Tetyana Hushtan - 2018 - Advances in Social Science, Education and Humanities Research. – Atlantis Press: Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018) 217:169-176.
  In recent years, there have been many reforms in the field of accounting. In the same time, scientists focus on the leading methods of accounting, financial management and economic opportunities for the additional use of accounting tools to introduce reforms in the field of the accounting of public sector entities. The main goal of this paper is to reveal the leading features of the accounting system of public sector entities and to study the aspects of a new accounting system, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  47
  Harmonization of Accounting for Public Sector Entities in Accordance with the Leading International Standards: A Comparison of Italy and Ukraine.Mariya Lalakulych, Igor Britchenko & Tetyana Hushtan - 2018 - Advances in Social Science, Education and Humanities Research. – Atlantis Press: Proceedings of the 2nd International Conference on Social, Economic and Academic Leadership (ICSEAL 2018) 217:169-176.
  In recent years, there have been many reforms in the field of accounting. In the same time, scientists focus on the leading methods of accounting, financial management and economic opportunities for the additional use of accounting tools to introduce reforms in the field of the accounting of public sector entities. The main goal of this paper is to reveal the leading features of the accounting system of public sector entities and to study the aspects of a new accounting system, which (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  99
  Частково фразеологізовані речення з відношеннями зумовленості.Mariya Lychuk - 2017 - Language: Classic – Modern – Postmodern 3:201-209.
  У статті досліджено частково фразеологізовані речення з семантикою зумовленості, описано засоби зв’язку між їхніми частинами. Схарактеризовано семантико-структурні різновиди двох підтипів частково фразеологізованих речень із відношеннями зумовленості. Простежено специфіку вираження дії в пре- і постпозитивних частинах цих речень, описано специфіку додаткової семантики, що нашаровується на основне значення.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  72
  Оповідка: від ритуалу до метажанрових новацій.Mariya Shuvalova - 2018 - NaUKMA Researh Papers. Literary Studies 1:135-142.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark