Order:
 1. Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat.Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk - 2009 - Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku.
  Startery Podlaskiej Gospodarki. Analiza Gospodarczych Obszarów Wzrostu I Innowacji Województwa Podlaskiego: Sektor Rehabilitacji Geriatrycznej (Podlasie Economy Starters. Analysis of Economic Growth and Innovation Areas of Podlaskie: Geriatric Rehabilitat Bogusław Plawgo, Magdalena Klimczuk, Mariusz Citkowski, Marta Juchnicka & Andrzej Klimczuk Wojewódzki Urz¸Ad Pracy W Białymstoku (2009) .
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 2. Doradcze I Edukacyjne Aspekty Reorientacji Zawodowej I Wsparcia Zatrudnienia Zwalnianych Pracowników Oświaty.Marta Juchnicka (ed.) - 2015 - Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  83
  Formalnoprawne Aspekty Modernizacji Szkolnictwa Zawodowego.Marta Juchnicka (ed.) - 2014 - Izba Rzemieślnicza I Przedsiȩbiorczości.
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark