Order:
See also
Piotr Machura
University Of Silesia In Katowice
 1.  56
  Maszyny, cnoty i "dżihad butleriański".Piotr Machura - 2018 - Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51 (2).
  Przedmiotem artykułu jest rozważenie znaczenia zmian, jakie dla form działania podmiotowego (duchowości) mają zmiany technologicznie. Przyjmując, że pewne punkty zaczepienia takiej refleksji dostępne są w popkulturowych formach oswajania postępu, jako osiowe wybieram pojęcie „dżihadu buteriańskiego” z powieści Diuna Franka Herberta, scalające kilka istotnych aspektów tak rozwoju technicznego, jak i refleksji nad nim. W części pierwszej, koncentrując się na drugim składniku tego wyrażenia, omawiam pogląd Samuela Butlera oraz wskazuję na znaczenie wystąpienie luddystów w początkach XIX w. W części drugiej rozwijam ten (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Moral Norms, Moral Ideals and Supererogation.Piotr Machura - 2013 - Folia Philosophica 29:127--159.
  The aim of the paper is to investigate the relations between the basic moral categories, namely those of norms, ideals and supererogation. The subject of discussion is, firstly, the ways that these categories are understood; secondly, the possible approaches towards moral acting that appear due to their use; and thirdly, their relationship within the moral system. However, what is of a special importance here is the relationship between the categories of norms and ideals (or in a wider aspect — laudable (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  76
  Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim: normatywność, działanie, praktyki.Piotr Machura - 2019 - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  Praca poświęcona jest naturze dobrego życia. Zastosowanie odnowionej w połowie XX wieku myśli Arystotelesa pozwala tu uchwycić i przezwyciężyć zarówno miałkość propozycji „przemysłu szczęścia”, jak i akademickiej filozofii. Autor interpretuje koncepcję starożytnego filozofa przy użyciu współczesnych narzędzi filozoficznych wskazując jak ich zastosowanie pozwala uchwycić węzłowe problemy życia (jak pytanie o szczęście i sens) oraz wskazać te metody myślenia, które umożliwiają krytyczny namysł nad rzeczywistością społeczną. Pytanie o dobro jest zatem zarówno o to, jak kształtować własne życie, ale też jak myśleć (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark