Results for 'Radu Uszkai'

19 found
Order:
See also
Radu Uszkai
University of Bucharest
 1. How to Assess the Emergence of the European Pirate Parties. Towards a Research Agenda.Radu Uszkai & Constantin Vică - 2012 - Sfera Politicii (169):46-55.
  The purpose of this paper is to assess the emergence of the pirate movements in the European Union. Our goal is to sketch the steps towards a research agenda for this grassroots political movement which gained momentum since 2009. To attain our goal we showed the re-signification of the concept of piracy in the debate around intellectual property and its institutional settlement. Afterwards we analysed the big political themes of several European Pirate Parties and their struggle to follow the preferences (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2. Are Copyrights Compatible with Human Rights ?Radu Uszkai - 2014 - Romanian Journal of Analytic Philosophy 8 (1):5-20.
  The purpose of the following study is that of providing a critical anal‑ ysis of Intellectual Property (IP), with a closer look on copyright, in the context of human rights. My main conjecture is the following : the legal infrastructure stemming from the implications of copyrights which states created has nega‑ tive consequences if we have a closer look at some human rights specified by The Universal Declaration of Human Rights (UDHR). For example, copyrights are, in my view, incompatible with (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  58
  Productive Versus Destructive Cooperation.Sheldon Wein & Radu Neculau - 2012 - In Frank Zenker (ed.), Argument Cultures: Proceedings of the 8th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation, Zenker, F. (ed.) (Windsor: OSSA 2012). Windsor, ON, Canada:
  Many of the problems we face can usefully be modeled as prisoners’ dilemmas. All the standard game-theoretic solutions to prisoners’ dilemmas lead, in the real world, to assurance games. But too often some aspects of our social interaction are as much obscured by, as illuminated by, game theory. Removing some of the epistemic constraints often accepted by game theorists will enable us to distinguish between productive and destructive prisoners’ dilemmas. Doing so is an important step in understanding the nature of (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Factors Leadind Corporations to Continue.Marius Gavrila & Radu-Marius Gavrila - 2019 - Dissertation, Walden University
  Accountability for corporate social responsibility (CSR) and its societal challenges is undetermined, and it is unclear whether business or society should carry these responsibilities. Despite severe criticism from some, many organizations continue to invest in and promote CSR. The purpose of this multiple-case study was to increase the understanding of the phenomenon from the perspective of a purposeful sample of participants who contribute to CSR execution and who were representatives of the 10 organizations identified as active promoters. The participant corporations (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Unexpected Models.Mihail Radu Solcan - 1986 - Revue Roumaine de Philosophie 30 (3-4):211-213.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  68
  Mindvaults: Sociocultural Grounds for Pretending and Imagining, by Radu J. Bogdan. [REVIEW]Carrie Figdor - 2015 - Mind 124 (496):1235-1240.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  63
  Pučka psihologija: znanstvene perspektive realizma, eliminativizma i instrumentalizma.Marin Biondić - 2017 - Filozofska Istrazivanja 37 (3):559-578.
  U radu analiziram realisticki, eliminativisticki i instrumentalisticki pristup prema mental­nom diskursu pucke psihologije. Temeljna ideja razmatranje je pucke psihologije kao teorije koja objasnjava i predviđa ponasanje. Ako je pucka psihologija teorija, onda se mora moći reducirati na ili inkorporirati u dobro ucvrscene znanstvene fizikalne teorije, neuroznanost prvenstveno. Pitanje je, je li tako nesto barem principijelno moguce? Trebamo li ocekivati znanstvenu redukciju entiteta pucke psihologije ili je realno za ocekivati njenu eliminaciju iz znanstvenog objasnjenja i predviđanja ponasanja utoliko, ukoliko se (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 8.  59
  Přezkoumání Oprávněnosti Kuhnovy Kritiky Silného Programu Sociologie Vědění.Libor Benda - 2012 - Teorie Vědy / Theory of Science 34 (2):201-225.
  Thomas Kuhn ve svých pozdějších pracích ostře napadá tzv. silný program sociologie vědění a důsledně se vůči němu vymezuje. Tato skutečnost je zajímavá z toho důvodu, že představitelé silného programu se naopak ke Kuhnovi otevřeně hlásí a vydatně čerpají z jeho díla, neboť v něm spatřují řadu klíčových myšlenek, které implikují možnost sociologické analýzy vědeckého poznání. Cílem této studie je kriticky přezkoumat Kuhnovu kritiku silného programu a zhodnotit její oprávněnost. V první části je za tímto účelem nejprve rekonstruováno Kuhnovo pojetí (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  64
  Simulace a instrumentální pojetí vědy.Vladimír Havlík - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (2):131-157.
  Stať se zabývá diskusemi o epistemologicko-metodologické roli simulací v soudobé vědě. Soustředí se nejprve na aktuálnost těchto diskusí v současné metodologii vědy a následně na její návaznost na určitou myšlenkovou tradici z osmdesátých let 20. století, kdy diskuse kolem modelování vyvolaly řadu otázek zpochybňujících tradiční pojmové distinkce, především mezi experimentem a teorií. Stať se přiklání v rámci těchto diskusí k názorům, které řadí simulace k novým a specifickým nástrojům vědy, jež také vyžadují novou a specifickou metodologii a epistemologické postavení. Pro (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  74
  Popularizace Sociálních Věd V Kontextu Digitálního a Dialogického Obratu.Michal Šimůnek - 2013 - Teorie Vědy / Theory of Science 35 (1):55-81.
  Přibližně od druhé poloviny devadesátých let můžeme v sociálních vědách rozpoznat řadu tendencí, které nás opravňují hovořit o digitálním obratu v sociálněvědné praxi. Ačkoli důsledky digitalizace jsou pozorovatelné v mnoha oblastech sociálních věd, nejvýrazněji jsou zřejmě patrné ve znovuoživení očekávání spojovaných s tzv. dialogickým obratem a v diskusi rozpoutané kolem konceptu veřejné vědy. Tato studie vychází z kritického představení antologie a knihy-hypermédia Phillip VANNINI, Popularizing Research. Engaging New Genres, Media and Audiences. New York: Peter Lang 2012, 220 s.; Phillip VANNINI, (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  59
  „Nyní jsem hvězdným poslem já“: Reakce římských jezuitů na Galileovy nebeské objevy.Markéta Ledvoňová - 2016 - Teorie Vědy / Theory of Science 38 (4):389-404.
  Vydání Galileova Hvězdného posla vyvolalo okamžitou reakci mnoha evropských učenců, s jednou důležitou výjimkou, kterou tvořili jezuitští matematici Římské koleje pod vedením uznávaného matematika Christophora Clavia. Cílem článku je prozkoumat možné důvody opožděné reakce římských jezuitů, kteří se k nebeským objevům vyjádřili více než rok po vydání Galileovy knihy. Existují důkazy nasvědčující tomu, že i když byli římští matematici nakloněni uznání novinek odhalených teleskopem, nástrojem, který ještě musel dokázat svou důvěryhodnost, byli omezeni přísnými pravidly, která měla za úkol udržet jednotu (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  26
  140 Years of Us- Romanian Relations - Partners Whitout a Partnership.Alexandru Cristian - 2020
  Romania and the United States of America share some history that is similar in many respects. Both states have struggled to gain their independence, their sovereignty, and historical recognition. That in which they have followed a different path was about the civilization pattern in which each of the two states was established. We need to remind here and pay all the due respect to them, the Romanian and American historians who have dealt with the early issues of the US-Romanian relations, (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Mindvaults. A Book Review.Pawel Gladziejewski - 2014 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies (2):183-186.
  A book review of 'Mindvaults. Sociocultural Grounds for Pretending and Imaginining' by Radu J. Bogdan.
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  90
  A ŠTA TO ZNAČI MISLITI/Kratki vodič za sve ljubitelje mudrosti.Ana Galić - 2019 - Бања Лука 78000, Босна и Херцеговина: The Association for Promotion and Thinking Sofia.
  Filozofski vodič je stručna monografija namijenjena prvenstveno učenicima srednjih škola i studentima, koji se trebaju upustiti u pripremu ili maturskog rada ili pisanja seminarskog rada iz filozofije. Knjigu je recenzirao dr Predrag Krstić, istraživač saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i redovni profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum u Beogradu, sa iskustvom od trinaest godina u radu kao gimnazijski profesor filozofije, kao i prof. dr Miodrag Živanović redovni profesor u penziji Filozofskog (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  56
  Petr Nigri z Kadaně a jeho pojetí „pomyslného jsoucna“.Efrem Jindracek - 2011 - Filosoficky Casopis 59 (5):717-732.
  Petrus Nigri (Schwarz) se narodil západočeské Kadani (něm. Kaaden) kolem roku 1435 a spolu se svými třemi bratry vstoupil v Německu do dominikánského řádu. Během svého studia prošel velkou část Evropy (Německo, Itálii, Španělsko, Čechy a Maďarsko) a nakonec se stal rektorem generálního studia v Budíně (1481). Obecně je znám spíše jako význačný středověký hebraista. Do dějin filosofie se zapsal zvláště jako autor Clipeus thomsitarum (před r. 1474), což je filosofický komentář na Porfýriův Úvod (Isagoge) a na aristotelovské Kategorie, formou (...)
  Download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Preispitivanje Pojma Međunarodnog Prava – o Metodološkim Aspektima.Miodrag Jovanović - 2014 - Revus 22:121-144.
  Ovaj rad se bavi metodološkim aspektima obnovljenih pravno-filozofskih nastojanja da se preispita pojam međunarodnog prava. Posle kratkog osvrta na istoriju pravne filozofije i ključne tačke Hartovog i Kelzenovog pozitivističkog stanovišta, u radu se dalje ispituje na koji način se savremene pravne teorije, kako u pozitivističkoj, tako i u ne-pozitivističkoj tradiciji, bave međunarodnim pravom. Poslednji deo rada predstavlja pokušaj da se skiciraju određene smernice za novi početak u filozofskoj obradi međunarodnog prava. Prvo, istorija rasprava u ovoj oblasti svedoči o tome (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Gabriel Vacariu (Second April 2019 to 2014) The UNBELIEVABLE Similarities Between the Ideas of Some People (2011-2016) and My Ideas (2002-2008) in Physics (Quantum Mechanics, Cosmology), Cognitive Neuroscience, Philosophy of Mind, and Philosophy (This Manuscript Would Require a REVOLUTION in International Academy Environment!). [REVIEW]Gabriel Vacariu -
  COTENT -/- (second April 2019) Why so many people (from so many countries/domains/on so many topics) have already plagiarized my ideas? (Gabriel Vacariu) -/- Some preliminary comments Introduction: The EDWs perspective in my article from 2005 and my book from 2008 -/- I. PHYSICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE, PHILOSOPHY (‘REBORN DINOSAURS’ ) • (2016) Did Sean Carroll’s ideas (California Institute of Technology, USA) plagiarize my ideas (2002-2010) (within the EDWs framework)? • (2016) Frank Wilczek’s ideas (Nobel Prize in Physics) (Philosophy of Mind (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. (June 2019 to 2014) The UNBELIEVABLE Similarities Between the Ideas of Some People (2011-2016) and My Ideas (2002-2008) in Physics (Quantum Mechanics, Cosmology), Cognitive Neuroscience, Philosophy of Mind, and Philosophy.Gabriel Vacariu - manuscript
  COTENT -/- (April 2019) Why so many people (from so many countries/domains/on so many topics) have already plagiarized my ideas? (Gabriel Vacariu) -/- Some preliminary comments Introduction: The EDWs perspective in my article from 2005 and my book from 2008 -/- I. PHYSICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE, PHILOSOPHY (‘REBORN DINOSAURS’) • (2016) Sean Carroll (California Institute of Technology, USA) • (2016) Frank Wilczek (Nobel Prize in Physics) • (2017-2019 - NEW March 2019) Carlo Rovelli in three books (2015, 2017) to my ideas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. (June 2019 to 2014) The UNBELIEVABLE Similarities Between the Ideas of Some People (2011-2016) and My Ideas (2002-2008) in Physics (Quantum Mechanics, Cosmology), Cognitive Neuroscience, Philosophy of Mind, and Philosophy.Gabriel Vacariu - manuscript
  COTENT -/- (April 2019) Why so many people (from so many countries/domains/on so many topics) have already plagiarized my ideas? (Gabriel Vacariu) -/- Some preliminary comments Introduction: The EDWs perspective in my article from 2005 and my book from 2008 -/- I. PHYSICS, COGNITIVE NEUROSCIENCE, PHILOSOPHY (‘REBORN DINOSAURS’) • (2016) Sean Carroll (California Institute of Technology, USA) • (2016) Frank Wilczek (Nobel Prize in Physics) • (2017-2019 - NEW March 2019) Carlo Rovelli in three books (2015, 2017) to my ideas (...)
  Download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark